Quy định Bảo Hiểm Bảo hiểm xã hội 2020: Những khoản tiền trợ cấp được tăng

Bảo hiểm xã hội 2020: Những khoản tiền trợ cấp được tăng

2948

Từ ngày 1/7/2020, lương cơ sở vùng sẽ được điều chỉnh tăng. Điều này kéo theo các khoản trợ cấp Bảo hiểm xã hội 2020 được tăng lên. Đây được xem như một tin vui đối với những người lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Bảo hiểm xã hội 2020: Những khoản tiền trợ cấp được tăng

Tăng trợ cấp sinh con trong Bảo hiểm xã hội 2020

Trong Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã quy định về việc trợ cấp cho người lao động khi sinh con. Những lao động nữ khi sinh con hoặc là mới nhận con nuôi, sẽ được trợ cấp một lần vào tháng sinh hoặc tháng nhận con. Mức trợ cấp bằng 2 lần mức lương cơ sở.

  • Tính trợ cấp nếu sinh từ ngày 1/1/2020:

Tiền trợ cấp = 2 x 1.490.000 đồng. Tổng tiền trợ cấp bằng 2.980.000 đồng

  • Tính trợ cấp nếu sinh từ ngày 1/7/2020:

Tiền trợ cấp = 2 x 1.600.000 đồng. Tổng tiền trợ cấp bằng 3.200.000 đồng

Như vậy, mức tiền trợ cấp thai sản của người lao động khi tham gia BHXH sẽ được tăng từ tháng 7. Tăng lên 220 ngàn đồng so với mức trợ cấp cũ.

Mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong Bảo hiểm xã hội 2020

Khi người lao động sau sinh cần phục hồi sức khỏe. Hoặc người lao động bị tai nan lao động, sau điều trị cần phải dưỡng sức sẽ được trợ cấp khoản này. Các khoản trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định tại Điều 29, Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Khi người lao động nghỉ để dưỡng sức, mức trợ cấp một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Như vậy, có thể tính mức trợ cấp như sau:

  • Trợ cấp dưỡng sức từ ngày 1/1/2020:

30% x 1.490.000 đồng. Tổng tiền trợ cấp: 447.000 đồng trên 1 ngày

  • Trợ cấp dưỡng sức từ ngày 1/7/2020:

30% x 1.600.000 đồng. Tổng tiền trợ cấp: 480.000 đồng trên 1 ngày

Như vậy, sau khi tăng mức lương cơ sở vùng, lương trợ cấp hàng ngày tăng lên 33 ngàn đồng so với trước đó.

Trợ cấp suy giảm lao động từ 5% đến 30%

Bảo hiểm xã hội 2020: Những khoản tiền trợ cấp được tăng

Trong Điều 48 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 đã quy định về việc trợ cấp cho người  bị tai nạn, khả năng lao động bị suy giảm từ 5% đến 30%. Người bị suy giảm từ 5% sẽ được hưởng 5 lần mức lương cơ sở. Nếu suy giảm thêm 1%, mức trợ cấp sẽ được tăng thêm 0,5 lần lương cơ sở.

Theo đó, ta tính mức trợ cấp như sau:

  • Trợ cấp từ ngày 1/1/2020

Mức trợ cấp = 5 x 1.490.000 đồng. Tổng mức trợ cấp bằng 7,45 triệu đồng khi suy giảm 5% khả năng lao động.

Trường hợp suy giảm thêm 1% khả năng lao động

Mức trợ cấp = 0.5 x 1.490.000 đồng. Tổng trợ cấp bằng 745 ngàn đồng

  • Trợ cấp từ ngày 1/7/2020

Mức trợ cấp = 5 x 1.600.000 đồng. Tổng mức trợ cấp bằng 8 triệu đồng.

Trường hợp suy giảm thêm 1% khả năng lao động

Mức trợ cấp = 0.5 x 1.600.000 đồng. Tổng trợ cấp bằng 800  ngàn đồng\

Trợ cấp khi suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên

Đối với những trường hợp người lao động bị tai nạn, suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên, được hưởng trợ cấp. Trợ cấp được quy định rõ trong Điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.

Cụ thể như sau: Người bị suy giảm khả năng lao động từ 331% trở lên, sẽ được hưởng mức trợ cấp 30% so với mức lương cơ sở. Sau đó, nếu cứ suy giảm thêm 1%, mức lương được trợ cấp sẽ tăng thêm 2%.

Cách tính như sau:

  • Tính từ ngày 1/1/2020

Mức trợ cấp = 30% x 1.490.000 đồng. Tổng triền trợ cấp bằng 447 ngàn đồng trên 1 tháng.

Nếu sau đó suy giảm thêm 1%, mức lương sẽ được tăng thêm 2%. Tính như sau:

2 x 1.490.000 đồng. Tổng tiền trợ cấp bằng 29.800 đồng/tháng.

  • Tính từ ngày 1/7/2020

Mức trợ cấp = 30% x 1.600.000 đồng. Tổng tiền trợ cấp được hưởng bằng 480.000 đồng/tháng.

Trường hợp mức suy giảm tăng lên 1%, mức trợ cấp thêm 2%, được tính như sau.

Mức trợ cấp = 2% x 1.600.000 đồng. Mức hưởng trợ cấp bằng 32.000 đồng trên 1 tháng.

Trợ cấp cho người suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

Trong Điều 52 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 đã quy định đối với mức trợ cấp cho người bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Hàng tháng, người lao động sẽ được hưởng bằng mức lương cơ sở.

Như vậy, khi tính trợ cấp từ 1/1/2020, mức trợ cấp được hưởng bằng 1.490.000 đồng. Đến 1/7/2020, mức được trợ cấp bằng 1.600.000 đồng.

Mức trợ cấp sau khi tăng lương sở cở vùng cao hơn 110.000 đồng so với mức lương cơ sở cũ.

Xem thêm: 

Chế độ sau khi nghỉ việc: Người lao động sẽ được hưởng những gì?

Lương tháng 13: Khái niệm, quy định và cách tính đơn giản nhất

Những thay đổi về áp dụng hóa đơn điện tử trong Thông tư 68/2019/TT-BTC