Nổi bật 2 Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới...

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất

448

Người lao động có hai hình thức quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Một là tự quyết toán thuế, hai là ủy quyền quyết toán thuế. Với trường hợp ủy quyền, người lao động phải nộp Giấy ủy quyền quyết toán. Mời bạn đọc tải về Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất.

giấy ủy quyền quyết toán thuế

Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân có thể ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN thay. Tuy nhiên cá nhân phải đáp ứng các điều kiện nhất định. Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC) quy định các trường hợp được ủy quyền quyết toán. Cụ thể như sau:

– Cá nhân chỉ có thu nhập ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Cá nhân thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Cá nhân thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm. Đồng thời cá nhân có thu nhập vãng lai ở các nơi khác. Thu nhập vãng lai bình quân tháng trong năm của cá nhân không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

Các trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Công văn 5749/CT-TNCN quy định các trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Cụ thể như sau:

– Người lao động được được ủy quyền nhưng đã được doanh nghiệp cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Ngoại trừ trường hợp doanh nghiệp đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho người lao động.

– Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một doanh nghiệp nhưng vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế không còn làm việc tại doanh nghiệp đó.

– Người lao động có thu nhập ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một doanh nghiệp, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế chưa đủ. Bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ.

– Người lao động có thu nhập ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại nhiều doanh nghiệp.

– Người lao động chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%. Kể cả trường hợp có thu nhập vãng lai duy nhất tại một nơi.

– Người lao động chưa đăng ký mã số thuế.

– Người lao động có thu nhập đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo.

Tải về mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Nếu cá nhân thuộc một trong các trường hợp được ủy quyền quyết toán và có yêu cầu ủy quyền thì phải chuẩn bị hồ sơ. Hồ sơ bao gồm:

– Hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có): bản chụp.

– Mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN.

See the source image

Mời bạn đọc tải về TẠI ĐÂY.

Trên đây, Ketoan.vn đã cung cấp mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Người lao động cần chú ý để chủ động trong công việc quyết toán thuế. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm: 

Thuế tài nguyên là gì? Ai phải nộp thuế tài nguyên?

Hướng dẫn hạch toán thuế nhà thầu cho doanh nghiệp

Mức trợ cấp thai sản năm 2020 kế toán cần lưu ý.