Hướng dẫn hạch toán thuế nhà thầu cho doanh nghiệp

Đăng bởi Vũ Thị Quỳnh Trang - 14/01/2020
ketoan.vn
91 Lượt đọc

Hạch toán thuế nhà thầu luôn là một vấn đề không dễ dàng đối với doanh nghiệp. Hãy cùng Ketoan.vn tìm hiểu cách hạch toán thuế nhà thầu tại bài viết sau đây.

hạch toán thuế nhà thầu

Thuế nhà thầu là gì?

Thuế nhà thầu là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Đối tượng áp dụng thuế nhà thầu

Thuế nhà thầu áp dụng đối với các đối tượng sau:

– Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam. Hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện phân phối hàng hóa tại Việt Nam; cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế – Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Trong đó tổ chức, cá nhân nước ngoài là chủ sở hữu đối với hàng hóa giao cho tổ chức tại Việt Nam.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam, mua hàng hóa để xuất khẩu, bán hàng hóa cho thương nhân Việt Nam theo pháp luật về thương mại.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài thông qua tổ chức, cá nhân Việt Nam để thực hiện việc đàm phán, ký kết các hợp đồng đứng tên tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Cách tính thuế nhà thầu

Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) là doanh thu đã bao gồm tất cả các thuế.

Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là doanh thu đã bao gồm tất cả các thuế trừ thuế GTGT.

Trường hợp giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế (NET)

Doanh thu tính thuế TNDN = Giá trị hợp đồng / (1- tỷ lệ thuế TNDN)

Doanh thu tính thuế GTGT = Doanh thu tính thuế TNDN /(1- tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu )

Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế GTGT x tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x tỷ lệ thuế TNDN

Trường hợp giá trị hợp đồng bao gồm thuế (GROSS)

Thuế GTGT = Giá trị hợp đồng x tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

Thuế TNDN = (Giá trị hợp đồng – thuế GTGT) x tỷ lệ thuế TNDN

Trường hợp giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT

Thuế TNDN = Giá trị hợp đồng x tỷ lệ thuế TNDN

Doanh thu tính thuế GTGT = Giá trị hợp đồng /(1 – tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu)

Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế GTGT x tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

Hạch toán thuế nhà thầu

See the source image

Hợp đồng là NET

– Hạch toán nợ phải trả nhà thầu nước ngoài:

Nợ TK 627, 642: Giá trị hợp đồng

Có TK 331: Giá trị hợp đồng

– Hạch toán thuế GTGT và thuế TNDN:

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Nợ TK 627, 642: Thuế TNDN

Có TK 3338

– Nộp thuế:

Nợ TK 3338

Có TK 111, 112

Hợp đồng là GROSS

– Hạch toán công nợ và thuế:

Nợ TK 627, 642

Nợ TK 811 (Thuế TNDN)

Nợ TK 133 (Thuế GTGT được khấu trừ)

Có TK 331

Có TK 3338

– Nộp thuế:

Nợ TK 3338

Có TK 112

Hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT (Thuế TNDN nhà thầu chịu)

– Hạch toán công nợ và thuế:

Nợ TK 627, 642

Nợ TK 811 (Thuế TNDN)

Nợ TK 133 (Thuế GTGT được khấu trừ)

Có TK 331

Có TK 3338

– Nộp thuế:

Nợ TK 3338

Có TK 111, 112

Xem thêm:

Các trường hợp doanh nghiệp bị ấn định thuế

Hàng bán bị trả lại, kế toán phải hạch toán như thế nào?

Bình ổn giá là gì? Hưỡng dẫn phương pháp kế toán Quỹ bình ổn giá

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *