Kế toán cho giám đốc old Hệ thống chứng từ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Hệ thống chứng từ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

1702

Hệ thống các chứng từ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ được quy định trong thông tư 132/2018/TT-BTC. Hãy cùng Ketoan.vn tìm hiểu tại bài viết dưới đây.

See the source image

Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ?

Căn cứ theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP doanh nghiệp siêu nhỏ có các đặc điểm sau:

– Với doanh nghiệp siêu nhỏ hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng: số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

– Với doanh nghiệp siêu nhỏ hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ: số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Hệ thống chứng từ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Hệ thống chứng từ kế toán ở đây xét trên 2 trường hợp:

– Các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế.

– Các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) theo phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Thông tư 132/2018/TT-BTC quy định như sau:

a. Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế

Những doanh nghiệp này áp dụng các chứng từ kế toán sau đây:

1. Phiếu thu tiền mặt: Mẫu số 01-TT
2. Phiếu chi tiền mặt: Mẫu số 02-TT
3. Phiếu nhập kho: Mẫu số 01-VT
4. Phiếu xuất kho: Mẫu số 02-VT
5. Biên bản giao nhận tài sản cố định: Mẫu số 01-TSCĐ
6. Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động: Mẫu số 01-LĐTL
7. Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng
8. Giấy nộp thuế vào NSNN

b. Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) theo phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

Những doanh nghiệp này áp dụng các chứng từ kế toán sau đây:

1. Phiếu thu tiền mặt: Mẫu số 01-TT
2. Phiếu chi tiền mặt: Mẫu số 02-TT
3. Phiếu nhập kho: Mẫu số 01-VT
4. Phiếu xuất kho: Mẫu số 02-VT
5. Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động: Mẫu số 01-LĐTL
6. Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng
7. Giấy nộp thuế vào NSNN
8. Giấy báo Nợ của ngân hàng

Đối với hóa đơn, có thể là hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng tùy theo từng trường hợp sau:

+ Trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì hóa đơn là hóa đơn GTGT.

+ Trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì hóa đơn bán là hóa đơn bán hàng.

Các biểu mẫu chứng từ kế toán, nội dung và phương pháp lập các chứng từ kế toán trên đây được hướng dẫn tại Phụ lục 1 “Biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán” kèm theo Thông tư 132/2018/TT-BTC.

Ngoài các chứng từ kế toán này, doanh nghiệp siêu nhỏ có thể áp dụng các chứng từ kế toán tại Thông tư 133/2016/TT-BTC để đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trên đây là hệ thống chứng từ kế toán mới nhất cho doanh nghiệp siêu nhỏ được quy định tại Thông tư 132/2018/TT-BTC. Các doanh nghiệp hãy chú ý để sử dụng các chừng từ đúng mẫu, đúng nội dung theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:

Chatbot là gì? Vai trò của Chatbot với doanh nghiệp?

Chứng từ kế toán doanh nghiệp lưu trữ sao cho hợp lí và thông minh?

Chứng chỉ ACCA là gì? Những điều cần biết về ACCA