Mẹo tính thuế thu nhập cá nhân cho lao động thời vụ

Đăng bởi Đàm Lương - 02/12/2019
ketoan.vn
334 Lượt đọc

Lao động thời vụ hiện nay cũng khá phổ biến trong nền kinh tế thị trường do đặc thù công việc được thực hiện theo mùa vụ. Vậy cách tính thuế thu nhập cá nhân cho hợp đồng thời vụ như thế nào?

Để tính thuế thu nhập cá nhân cho lao động thời vụ, chúng ta căn cứ vào khoản i điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính.

Cụ thể, các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Như vậy, thuế thu nhập cá nhân được tính ở mức 10% nếu thu nhập của người lao động từ 2 triệu đồng/ lần trở lên, với hợp đồng dưới 3 tháng.

Còn nếu doanh nghiệp hoặc người lao động không muốn khấu trừ 10% thì phải yêu cầu cá nhân làm bản cam kết 02/CK-TNCN.

Cam kết này dành cho người lao động chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

Khi đó người lao động có thu nhập làm cam kết 02/CK-TNCN gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *