Kế Toán Tổng Hợp Định khoản - Hạch toán Cách phân loại Tiền lương và quá trình Hạch toán Tiền Lương

Cách phân loại Tiền lương và quá trình Hạch toán Tiền Lương

4115
các khoản trích theo lương

Doanh nghiệp nào hoạt động cũng cần phải trả lương cho nhân viên. Trong doanh nghiệp có rất nhiều loại lao động khác nhau và để công tác quản lý và hạch toán lương được diễn ra thuận lợi thì cần phải phân loại tiền lương thành các nhóm. Vậy phân loại tiền lương như thế nào và quá trình hạch toán ra sao, bài viết dưới đây Ketoan.vn sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức này.

Cách phân loại Tiền lương và quá trình Hạch toán Tiền Lương

1. Phân loại tiền lương

1.1. Phân loại tiền lương theo thời gian lao động

Tiền lương theo thời gian lao động được phân loại thành hai loại chủ yếu:

 • Lương thường xuyên: là toàn bộ số tiền lương phải trả cho những người lao động thường xuyên tại công ty và có tên trong danh sách lương của công ty.
 • Lương thời vụ: là tiền lương trả cho người lao động làm việc mang tính tạm thời, tính chất thời vụ.

1.2. Phân loại tiền lương theo mối quan hệ với quá trình sản xuất

Gồm 2 loại chính

 • Lương trực tiếp: là tiền lương phải trả cho những người lao động trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, là bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất, hoặc trực tiếp thực hiện các lao vụ dịch vụ.
 • Lương gián tiếp: là phần lương trả cho những người lao động tham gia gián tiếp vào quá trình sản xuất, hay những người lao động tham gia gián tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như bộ phận kỹ thuật, giám sát, quản lý, hành chính, kế toán…

2. Hình thức tính tiền lương

2.1. Tính tiền lương theo thời gian

Tiền lương theo tháng là tiền lương trả cố định theo định kỳ hàng tháng cho người làm cố định được quy định theo hợp đồng lao động, tháng lương, bậc lương cơ bản do nhà nước quy định.

Tiền lương theo ngày là khoản tiền lương trả cho một ngày làm việc và được xác định bằng cách lấy số tổng số tiền lương tháng chia cho số tổng số ngày làm việc trong tháng theo chế độ.

Tiền lương giờ là tiền lương trả cho một người làm việc theo giờ, tính bằng cách lấy số tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc trong ngày.

2.2. Tiền lương tính theo sản phẩm

Tiền lương tính theo sản phẩm trực tiếp là khoản tiền lương phải trả cho người lao động được tính theo số sản phẩm người lao động hoàn thành theo đúng quy cách, chất lượng và đơn giá tiền lương theo sản phẩm đã được quy định cụ thể.

tiền lương tính theo sản phẩm gián tiếp là khoản tiền lương trả cho người lao động ở bộ phận điều khiển các loại thiết bị, máy móc hoặc vận chuyển các nguyên vật liệu hay thành phẩm.

Tiền lương tính theo sản phẩm có thưởng có phạt là khoản tiền lương trả theo sản phẩm trực tiếp, ngoài ra sẽ thưởng thêm nếu như sản phẩm có chất lượng tốt và năng suất vượt mức quy định, hoặc giúp tối ưu hóa các khoản chi phí như vật tư, nhiên liệu, vật liệu… và sẽ bị phạt khi vi phạm các quy định do công ty đặt ra.

2.3. Tiền lương tính theo quỹ tiền lương

Tiền lương tính theo quỹ tiền lương là toàn bộ khoản tiền lương phải trả cho người lao động trong thời gian làm việc mà đã được doanh nghiệp quy định trong hợp đồng lao động bao gồm các khoản lương chính, tiền phụ cấp các loại.

Tiền lương chính là khoản tiền lương phải trả cho người lao động bao gồm lương cơ bản nhân với hệ số tiền lương cộng với các khoản phụ cấp theo lương, cộng tiền thưởng, tiền làm thêm giờ.

Tiền lương phụ là khoản tiền lương trả cho người lao động không làm những nghiệp vụ chính nhưng vẫn hưởng lương theo chế độ của doanh nghiệp.

3. Hạch toán tiền lương

Hàng tháng, kế toán căn cứ vào bảng chấm công các ngày để tính lương, tiền thưởng và các khoản trợ cấp. Bên cạnh đó, kế toán cần căn cứ vào các biên bản báo ngừng sản xuất, giấy xin phép nghỉ ốm và chứng từ liên quan khác để tính lương cho người lao động

3.1. Tài khoản sử dụng

Để hạch toán tiền lương phải trả cho công nhân viên của doanh nghiệp cũng như các khoản thu nhập khác của họ, kế toán sử dụng tài khoản 334 – Phải trả cho người lao động.

3.2. Chứng từ sử dụng

Kế toán phải thu thập các chứng từ sau:

 • Bảng chấm công nhân viên theo tháng
 • Bảng thống kê khối lượng sản phẩm trong tháng
 • Đơn giá tiền lương theo sản phẩm
 • Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành
 • Hợp đồng giao khoán
 • Danh sách lao động theo thời vụ
 • Bảng lương đã được phê duyệt
 • Phiếu chi, ủy nhiệm chi trả lương
 • Phiếu trả lương cho từng cá nhân
 • Bảng tính thuế TNCN hàng tháng
 • Bảng tính các khoản trích theo lương
 • Các quyết định lương, tăng lương, xin nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động
 • Chứng từ khác có liên quan

Xem thêm các bài viết tại

Doanh nghiệp trả lương thấp hơn mức quy định tối thiểu bị xử phạt thế nào?

Những chính sách mới về tiền lương, lương hưu, BHXH và BHYT sắp được áp dụng

Giới thiệu bộ phần mềm excel tính lương và BHXH tiện ích cho kế toán