Kinh nghiệm Hóa đơn lẻ điện tử có được cấp cho cá nhân, tổ...

Hóa đơn lẻ điện tử có được cấp cho cá nhân, tổ chức sử dụng?

244
hóa đơn lẻ điện tử

Trước đây khi chưa có hóa đơn điện tử, doanh nghiệp kinh doanh chủ yếu sử dụng hóa đơn giấy. Trong một số trường hợp cá nhân, tổ chức vẫn được cấp hóa đơn lẻ để sử dụng nếu đáp ứng quy định của Cơ quan Thuế. Hiện nay, hóa đơn điện tử đã thay thế hóa đơn giấy, vậy cá nhân, tổ chức có được cấp hóa đơn lẻ điện tử không? Nếu có thì cần đáp ứng những điều kiện nào? Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây nhé.

1. Trường hợp cá nhân, tổ chức được cấp hóa đơn lẻ điện tử

Có 2 loại hóa đơn điện tử từng lần phát sinh có mã của cơ quan thuế:

Hóa đơn điện tử là hóa đơn bán hàng

– Tổ chức, cá nhân có phát sinh giao dịch bán hàng hóa, dịch vụ dù không kinh doanh.

– Doanh nghiệp cần thanh lý tài sản sau khi giải thể, phá sản, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cần sử dụng hóa đơn giao cho người mua.

– Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh và thực hiện nộp thuế theo phương thức trực tiếp đồng thời thuộc các trường hợp sau:

+ Đã chấm dứt hoạt động kinh doanh nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế và cần có hóa đơn để thanh lý tài sản cho người mua.

+ Tạm dừng hoạt động kinh doanh nhưng vẫn cần hóa đơn để thực hiện nốt các hợp đồng đã ký trước đó (trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh).

+ Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng việc thông báo không được sử dụng hóa đơn điện tử nữa.

hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng

– Tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản. Nếu giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế GTGT được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn GTGT để giao cho người mua.

– Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đồng thời thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Đã dừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế cần có hóa đơn để thực hiện thanh lý tài sản cho người mua.

+ Tạm dừng hoạt động kinh doanh nhưng cần hóa đơn để thực hiện xong các hợp đồng đã ký trước đó trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh).

+ Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng việc thông báo không được sử dụng hóa đơn điện tử nữa.

2. Thủ tục để được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ điện tử

Khi đã xác định cá nhân, tổ chức mình thuộc diện được cấp hóa đơn lẻ điện tử như nêu trên thì chuẩn bị hồ sơ yêu cầu cơ quan thuế cấp hóa đơn. Có thể chuẩn bị đơn theo mẫu 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

mẫu 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP

3. Nơi nộp hồ sơ mua hóa đơn lẻ điện tử

– Tổ chức, doanh nghiệp mua hóa đơn:

Cơ quan thuế tại nơi tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mã số thuế; nơi tổ chức, doanh nghiệp đóng trụ sở hoặc nơi thành lập tổ chức ghi trong quyết định thành lập, nơi phát sinh hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ.

– Hộ, cá nhân kinh doanh:

+ Hộ, cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh không cố định: Nộp hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú hoặc nơi hộ, cá nhân đăng ký kinh doanh.

+ Hộ, cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định: Nộp hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh tại Chi cục Thuế quản lý nơi hộ, cá nhân kinh doanh tiến hành hoạt động kinh doanh.

 – Ngoài ra, để được chấp thuận cấp hóa đơn lẻ điện tử, cá nhân, tổ chức phải:

+ Nộp đầy đủ các loại thuế phát sinh như thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế, phí khác (nếu có).

+ Ngoài nộp mẫu 06, tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp hóa đơn nên nộp kèm biên lai, chứng từ nộp thuế (nếu có), bản photo các đơn hàng, hợp đồng …

Trên đây là những quy định, lưu ý về việc cấp hóa đơn lẻ điện tử cho cá nhân, tổ chức. Nếu bạn đang cần mua hóa đơn lẻ thì hãy tham khảo thật kĩ những quy định trên nhé.

Xem thêm:

Hướng dẫn quy trình lưu trữ hóa đơn điện tử an toàn nhất

Có cần đóng dấu với hóa đơn điện tử chuyển đổi sang chứng từ giấy không?

Xuất hóa đơn điện tử lùi ngày sẽ bị xử lý thế nào?