Kinh nghiệm Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh, giảm trừ người phụ...

Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh, giảm trừ người phụ thuộc

931
Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh, giảm trừ người phụ thuộc

Như chúng ta đều biết, cá nhân có thu nhập phải thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN đối với Ngân sách nhà nước. Nếu người nộp thuế có đủ điều kiện để giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc thuộc thì số thuế phải nộp sẽ ít hơn. Vậy cách thức đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như thế nào đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương và tiền công. Ketoan.vn sẽ chia sẻ nội dung này thông qua bài viết dưới đây.

Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh, giảm trừ người phụ thuộc

Trình tự đăng ký giảm trừ gia cảnh, giảm trừ người phụ thuộc được hướng dẫn trong Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ tài chính như sau:

1. Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

1.1. Đăng ký người phụ thuộc lần đầu

a, Nếu cá nhân tự đăng ký với cơ quan thuế

Hồ sơ để đăng ký với cơ quan thuế bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo Mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.
 • Bản sao Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước, hoặc Giấy khai sinh, hộ chiếu còn hiệu lực.
 • Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo từng trường hợp cụ thể

Nơi nộp hồ sơ:

 • Chi cục thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ kê khai trong năm cư trú
 • Nếu cá nhân đang tính giảm trừ gia cảnh tại doanh nghiệp nào thì nộp cho Chi cục thuế quản lý cơ quan đó.
 • Nếu cá nhân thay đổi nơi làm việc thì nộp cho Chi cục thuế quản lý doanh nghiệp cuối cùng đang làm việc.

b, Nếu doanh nghiệp đứng ra đăng ký người phụ thuộc cho cán bộ, công nhân viên

Nếu doanh nghiệp thực hiện đăng ký người phụ thuộc cho cán bộ, công nhân viên thì thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất
 • Bước 2: Vào mục Quyết toán thuế TNCN -> Chọn đăng ký người phụ thuộc và giảm trừ gia cảnh và chọn niên độ tài chính tương ứng.
 • Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết vào Bảng tổng hợp Đăng ký người phụ thuộc và giảm trừ gia cảnh
 • Bước 4: Nhấn chọn Kiểm tra -> Ghi và Kết xuất XML
 • Bước 5: Vào trang web http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ để nộp tờ khai

1.2. Đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc

Khi có sự thay đổi, tăng hoặc giảm về người phụ thuộc, doanh nghiệp hoặc người nộp thuế phải thực hiện kê khai bổ sung và đăng ký với cơ quan thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc:

Theo khoản 5 điều 6 Thông tư 95/2016/TT-BTC “Doanh nghiệp thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.”

Như vậy, nếu doanh nghiệp dự định nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN vào ngày 30/3/2019 thì thời hạn đăng ký MST cho người phụ thuộc phải trước ngày 20/3/2018.

Theo Công văn 802/TCT-TNCN và Thông tư 111/2013/TT-BTC: “Trường hợp người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng đối với người phụ thuộc khác hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính (như: Anh ruột, chị ruột, em ruột, Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột, Cháu ruột…) thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì KHÔNG được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.”

Lưu ý:

Theo khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC, mỗi người nộp thuế chỉ được phép đăng ký giảm trừ một người phụ thuộc trong năm tính thuế. Trong trường hợp nhiều người nộp thuế cho chung người phụ thuộc thì người nộp thuế sẽ tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

2. Thời gian nộp và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Người phụ thuộc là: Con (Con đẻ, con nuôi), người phụ thuộc là vợ hoặc chồng của người người nộp thuế, Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp, Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng, Cá nhân cư trú là người nước ngoài.

Điều kiện để đăng ký người phụ thuộc:

Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau

 • Bị khuyết tật hoặc không có khả năng lao động (mắc bệnh hiểm nghèo như HIV/AIDS, ung thư, suy thận mãn tính…)
 • Không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng trong năm trừ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng

Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Xem thêm các bài viết tại

Khi nào được ủy quyền và không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN?

Kinh nghiệm quyết toán thuế TNCN năm 2019 cho doanh nghiệp

Kế toán cần lưu ý đối tượng thuộc người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh