Kế Toán Tổng Hợp Kế toán xây dựng Công việc hàng ngày của kế toán xây dựng cơ bản là...

Công việc hàng ngày của kế toán xây dựng cơ bản là gì?

1866
Phân loại chứng từ kế toán

Nếu bạn nghĩ kế toán là một nghề không dễ dàng thì kế toán xây dựng lại càng khó hơn gấp bội. Vậy thì họ phải làm những công việc gì mà lại khó khăn, vất vả đến thế? Hãy cùng ketoan.vn tìm hiểu công việc hàng ngày của kế toán xây dựng qua bài viết dưới đây.

I. Công việc cơ bản của kế toán xây dựng

1. Phân tích hợp đồng ký kết xây dựng giữa công ty và chủ đầu tư

Trong xây dựng, hợp đồng giữa công ty xây dựng và chủ đầu tư đóng vai trò vô cùng quan trọng, vì vậy việc đầu tiên kế toán cần phải làm là phân tích kỹ lưỡng hợp đồng dựa trên các vấn đề như sau:

 • Tổng giá trị công trình
 • Thời hạn thi công
 • Thời hạn bảo hành
 • Phương thức thanh toán

2. Bóc tách chi phí dự toán công trình

Sau khi đã phân tích kỹ lưỡng hợp đồng thì kế toán cần xem xét đến từng loại chi phí được đề cập đến trong hợp đồng để hạch toán như sau:

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bóc tách từng hạng mục chi phí nguyên vật liệu chi tiết để có kế hoạch lấy vật tư
 • Chi phí nhân công trực tiếp: Chi phí này để xác định được lượng công nhân cần lấy cho một công trình đang thi công
 • Chi phí quản lý chung: Chi phí này bao gồm chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí phân bổ công cụ dụng cụ vầ các chi phí mua ngoài khác
 • Chi phí máy thi công: Chi phí ca máy, lượng dầu cần lấy cho mỗi công trình

kế toán xây dựng

II. Các công việc cụ thể phát sinh trong quá trình kế toán xây dựng

Sau khi đã tiến hành bóc tách, đối với mỗi loại chi phí kế toán lại có mỗi phần việc cần làm khác nhau, cụ thể như sau:

1. Đối với chi phí nguyên vật liệu

Với chi phí này, kế toán cần căn cứ vào dự toán chi phí nguyên vật liệu để lấy hóa đơn đầu vào nguyên vật liệu

Chú ý:

 • Chi phí phải trước khi nghiệm thu công trình và xuất hóa đơn
 • Lượng nguyên vật liệu xuất hóa đơn phải bằng, thấp hơn hoặc cao hơn một ít do với dự toán. Vì nếu chênh lệch cao quá so với dự toán thì khi quyết toán sẽ bị loại ra khỏi chi phí hợp lý.
 • Bám sát vào bảng bóc tách chi phí để theo dõi vệc đưa chi phí nguyên vật liệu vào có theo định mức quy định không
 • Phương pháp tính giá xuất kho nên áp dụng theo phương pháp bình quân cuối kỳ bởi trong công ty xây dựng, việc nhập xuất kho vật tư diễn ra thường xuyên

2. Đối với chi phí nhân công

 • Chuẩn bị hợp đồng thuê nhân công thời vụ, hợp đồng thuê khoán
 • Lập và theo dõi bảng chấm công, bảng lương nhân công theo tiến độ thi công thực tế
 • Hạch toán chi phí nhân công chi tiết theo công trình

Chi phí nhân công trực tiếp gồm:

 • Tiền lương chính của công nhân trực tiếp thi công xây lắp, công nhân mộc, xây, uốn sắt, khuân vác máy móc thi công…
 • Tiền lương phụ của công nhân trực tiếp xây lắp
 • Các khoản phụ cấp theo lương: làm đêm, làm thêm giờ, phụ cấp trách nhiệm
 • Ngoài ra còn có tiền lương phải trả cho lao động thuê ngoài

Chú ý: Chi phí nhân công trực tiếp không bao gồm các khoản trích BHXH

BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định tính trên tiền lương phải trả của công nhân trực tiếp thi công xây lắp. Chi phí nhân công trực tiếp cũng không tính tiền ăn giữa ca của công nhân trực tiếp xây lắp. Các khoản mục này được tính vào chi phí sản xuất chung.

3. Đối với chi phí quản lý chung

Gồm chi phí phục vụ cho hoạt động xây lắp gắn liền với từng đơn vị thi công

 • Chi phí tiền lương của nhân viên quản lý đội, tiền ăn ca và các khoản trích bảo hiểm
 • Chi phí vật liệu: sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ, chi phí lán trại tạm thời
 • Chi phí dụng cụ xây lắp: cuốc, xẻng, giàn giáo, ván khuôn

kế toán xây dựng

4. Đối với chi phí máy thi công

Chi phí này sẽ được trích khấu hao theo từng tháng. Đối với máy thi công tham gia nhiều công trình thì kế toán phải đưa ra mỗi công trình sử dụng trong khoảng thời gian nào để phân bổ khấu hao cho công trình đó. Trường hợp khó xác định thì kế toán cần tập hợp chung để phân bổ vào cuối tháng.

5. Tập hợp chi phí và tính giá thành công trình

Sau khi đã hoàn thành hết các đầu việc liên quan tới từng loại chi phí thì kế toán cần tập hợp tất cả những loại chi phí cần thiết và tính giá thành công trình.

 • Đối với trường hợp xuất hóa đơn một lần khi nghiệm thu toàn bộ công trình thì kế toán cần căn cứ vào biên bản nghiệm thu để xác định khối lượng công việc hoàn thành và xuất hóa đơn GTGT.
 • Đối với trường hợp xuất hóa đơn nhiều lần cho một công trình thì kế toán cần căn cứ vào biên bản nghiệm thu của từng giai đoạn của công trình để xác định khối lượng công việc hoàn thành và xuất hóa đơn GTGT. Sau khi công trình được hoàn thành thì kế toán sẽ phải tập hợp những lần xuất hóa đơn cho từng giai đoạn rồi so sánh với tổng giá trị trên dự toán cũng như trong hợp đồng xem các số liệu đã khớp với nhau hay chưa.

III. Công việc cuối kỳ của kế toán xây dựng cơ bản

 • Lưu trữ tất cả chứng từ phát sinh một cách khoa học, hợp lý
 • Đối chiếu giữa dự toán và thực tế phát sinh; đối chiếu giữa chứng từ đầu vào và chi phí thực tế để lên kế hoạch cân đối đầu vào
 • Rà soát lại công nợ phải thu, phải trả để có kế hoạch thanh toán hoặc đòi nợ kịp thời
 • Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý và lập báo cáo tài chính cuối năm
 • Lập báo cáo tài chính nội bộ theo yêu cầu của quản lý cấp cao hơn
 • Xử lý các công việc khác có liên quan

Như vậy, sau khi đọc xong bài viết này, doanh nghiệp có thể nắm được những công việc quan trọng mà kế toán xây dựng phải đảm nhiệm, đồng thời kế toán viên cũng hiểu rõ công việc mình đang và sẽ phải làm khi tham gia vào quy trình xây dựng, giúp cho việc vận hành trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn.

Xem thêm:

>> Hướng dẫn xử lý các khoản dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng

>> Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng