Tin Tức 2 Chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập kê khai thuế...

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập kê khai thuế như thế nào?

920

Các doanh nghiệp thường mở thêm các chi nhánh mới để tăng quy mô sản xuất kinh doanh. Việc hạch toán ở các chi nhánh này có thể thực hiện phụ thuộc hoặc độc lập với trụ sở chính. Bài viết dưới đây, Ketoan.vn sẽ hướng dẫn bạn cách kê khai các loại thuế cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập theo quy định hiện hành.

chi nhánh hạch toán phụ thuộc

1. Kê khai thuế môn bài cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập

a, Chi nhánh hạch toán độc lập:

Kê khai tại chi nhánh đó

b, Chi nhánh hạch toán phụ thuộc: 

 • Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc là chi nhánh, cửa hàng cùng tỉnh với trụ sở thì nộp tờ khai thuế môn bài tại cơ quan thuế mà trụ sở chính nộp.
 • Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở thì nộp và khai tiền thuế môn bài tại chi nhánh đó.

2. Xuất hóa đơn cho chi nhánh

Căn cứ điểm 2.6 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về xuất hóa đơn cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập

a, Chi nhánh hạch toán độc lập:

Xuất hóa đơn như bán hàng bình thường

b, Chi nhánh hạch toán phụ thuộc: 

Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở khác tỉnh, khi điều chuyển hàng hóa cho những chi nhánh này để bán thì doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau

 • Lập hóa đơn giá trị gia tăng
 • Lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm Lệnh điều động nội bộ.

– Nhưng khi bán hàng thì những chi nhánh này sẽ phải lập hóa đơn bán hàng và Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về trụ sở chính, để trụ sở chính lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ.

– Chi nhánh hạch toán phụ thuộc thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào những hóa đơn GTGT mà trụ sở chính giao hàng xuất cho.

3. Kê khai thuế GTGT cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập

Đối với doanh nghiệp kinh doanh thông thường

Căn cứ tại điều 11, Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định như sau:

a, Chi nhánh hạch toán độc lập:

Kê khai tại chi nhánh đó.

b, Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

 • Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh, thành phố với trụ sở chính thì kê khai tại trụ sở chính.

Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, massage, karaoke thì Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế.

 • Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính thì thực hiện kê khai thuế GTGT tại chi nhánh.

Nếu những chi nhánh này không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì kê khai thuế tại trụ sở chính.

Nếu doanh nghiệp có dự án kinh doanh bất động sản ở địa phương khác tỉnh với trụ sở chính, có thành đơn vị trực thuộc thì đăng ký thuế và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ với cơ quan thuế của địa phương đó.

Đối với những doanh nghiệp sản xuất

Những cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) khác tỉnh với trụ sở chính, nếu không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì:

 • Nếu cơ sở sản xuất có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương đó, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải lập hóa đơn GTGT làm căn cứ để kê khai, nộp thuế tại đó.
 • Nếu cơ sở sản xuất không thực hiện hạch toán kế toán thì kê khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất (Thuế vãng lai ngoại tỉnh).
 • Số thuế GTGT phải nộp cho địa phương cơ sở sản xuất được xác định theo tỷ lệ như sau:

2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%)

1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra.

 • Nếu tổng số thuế GTGT phải nộp cho địa phương (nơi cơ sở sản xuất) xác định theo nguyên tắc trên mà lớn hơn số thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính thì DN tự phân bổ số thuế phải nộp cho các địa phương như sau:

Số thuế GTGT phải nộp cho địa phương =  Số thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính x Tỷ lệ (%) giữa doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm do cơ sở sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương trên tổng doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra của toàn doanh nghiệp.

4. Kê khai thuế TNDN cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập

Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp:

a,Chi nhánh hạch toán độc lập:

Kê khai nộp thuế TNDN tại chi nhánh đó.

b,Chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

 • Chi nhánh không phải kê khai thuế TNDN chỉ kê khai thuế GTGT và môn bài tại cơ quan thuế chi nhánh đó.
 • Những cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính, thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính.

Xem thêm bài viết tại

10 lưu ý quyết toán thuế năm 2019, 2020 kế toán phải nắm trong lòng bàn tay

Có cần kê khai thuế nếu doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu?

Có cần xuất hóa đơn khi điều chuyển TSCĐ cho chi nhánh?