Kinh nghiệm Hướng dẫn cách khai thuế điện tử

Hướng dẫn cách khai thuế điện tử

1298
khai thuế điện tử

Theo Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, người nộp thuế có thể thực hiện khai thuế điện tử theo 03 cách.

Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép người nộp thuế lập Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế và được Ngân hàng Thương mại xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời.

Có 03 cách khai thuế điện tử

Thông tư số 66/2019/TT-BTC quy định, người nộp thuế thực hiện khai thuế điện tử theo một trong các cách sau:

Một là, khai thuế điện tử trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Người nộp thuế truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; thực hiện khai thuế trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, ký điện tử và gửi hồ sơ khai thuế điện tử cho cơ quan thuế.

Hai là, khai thuế điện tử bằng các phần mềm, công cụ hỗ trợ khai thuế

Người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế điện tử bằng phần mềm, công cụ hỗ trợ đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của cơ quan thuế; sau đó truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, ký điện tử và gửi hồ sơ khai thuế điện tử cho cơ quan thuế.

Ba là, khai thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (T-VAN).

Thông tư số 66/2019/TT-BTC nêu rõ, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi Thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử cho người nộp thuế chậm nhất 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ khai thuế điện tử của người nộp thuế.

Chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo tiếp nhận nộp hồ sơ khai thuế điện tử, cơ quan Thuế gửi

Thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

khai thuế điện tử

Trường hợp cơ quan thuế chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử, ngày xác định hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế điện tử là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử đối với hồ sơ khai thuế đã được tiếp nhận lần đầu qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Trường hợp cơ quan Thuế không chấp nhận hồ sơ khai thuế, cơ quan Thuế gửi Thông báo không chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, trong đó nêu rõ lý do.

Người nộp thuế được xác định là chưa hoàn thành nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợp hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, người nộp thuế không nộp lại hồ sơ khai thuế hoặc có nộp lại hồ sơ khai thuế nhưng không được cơ quan thuế chấp nhận.

Khai và nộp thuế điện tử như thế nào?

Hiện nay, Tổng cục Thuế đã phối hợp với đa số các ngân hàng để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử nên người nộp thuế có thể làm việc rất thuận lợi. Để có thể khai và nộp thuế đúng cách, người nộp thuế nên thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Thủ tục đăng ký nộp thuế điện tử

Để tránh tình trạng bị lỗi thì máy tính phải được cài bản Java mới nhất. Những kế toán viên chưa biết đăng ký nộp thuế điện tử thì làm theo hướng dẫn sau.

Truy cập vào: nhantokhai.gdt.gov.vn -> Chọn Java muốn tải về (Tiếp đó tiến hành cài đặt). Sau khi đã cài đặt xong thì tiến hành các bước đăng ký nộp thuế điện tử:

➞ Truy cập vào website: nhantokhai.gdt.gov.vn bằng trình duyệt Internet Explorer – > Đăng nhập -> Nộp thuế.

➞ Lựa chọn Ngân hàng mà doanh nghiệp muốn giao dịch -> Nhập số tài khoản Ngân hàng ->Tiếp tục.

➞ Sau đó, màn hình xuất hiện “Bản đăng ký nộp thuế điện tử” -> Ký điện tử.

➞ Nhập số Pin -> Chấp nhận.

➞ Gửi đăng ký.

➞ Tải biểu mẫu của ngân hàng mà doanh nghiệp lựa chọn.

➞ Điền thông tin vào mẫu vừa tải về -> Trực tiếp ra Ngân hàng để nộp.

➞ Sau khi chi nhánh Ngân hàng Thương mại duyệt đăng ký, bạn sẽ nhận thông tin chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử qua email đã đăng ký kèm với mật khẩu đăng nhập cho dịch vụ nộp thuế điện tử.

➞ Sau khi đã thực hiện xong phần đăng ký nộp thuế điện tử, lúc này doanh nghiệp có thể thực hiện nộp thuế qua mạng để đỡ mất nhiều thời gian và công sức.

khai thuế điện tử
Bước 2: Cách nộp thuế điện tử

➞ Truy cập vào website: nhantokhai.gdt.gov.vn bằng trình duyệt Internet Explorer -> Đăng nhập.

➞ Chọn mục “Nộp thuế” -> Đăng nhập tài khoản (tên đăng nhập là mã số thuế của doanh nghiệp) -> Mật khẩu là mật khẩu đã được gửi qua email.

➞ Chọn mục “Lập giấy nộp tiền” -> Nhập đầy đủ thông tin trên Giấy nộp tiền.

➞ Bấm truy vấn số thuế PN:

Hệ thống thực hiện kiểm tra thông tin Cơ quan quản lý thu và lấy thông tin các khoản nợ thuế của doanh nghiệp từ hệ thống sổ thuế của Cơ quan Thuế đã được lọc theo Cơ quan quản lý thu và hiển thị chi tiết lên màn hình lưới dữ liệu Chi tiết khoản nộp ngân sách nhà nước gồm: STT, nội dung khoản nộp NSNN, mã NDKT, mã chương, kỳ thuế, số tiền.

Có thể nhập trực tiếp các khoản nộp NSNN, mã NDKT, mã chương và số tiền nộp ở phần lưới dữ liệu “Chi tiết khoản nộp”.

Bấm nút(…): Để tra cứu mã NDKT hoặc mã chương nếu muốn tìm kiếm.

Sau khi hoàn thành đủ thông tin ở Giấy nộp tiền, bấm “Hoàn thành” để hoàn tất lập Giấy nộp tiền.

➞ Bấm “Trình ký” để thực hiện trình Giấy nộp thuế đã được lập thành công tới người ký duyệt chứng từ (người giữ Chữ ký số). Sau khi bấm “Trình ký”, hệ thống hiển thị xác nhận “Bạn có chắc muốn thực hiện trình ký GHT không”.

➞ Bấm “Ký và nộp”. Cuối cùng, bấm “OK” để gửi Giấy nộp tiền cho Cơ quan Thuế.

➞ Như vậy, bạn đã gửi thành công Giấy nộp tiền cho Cơ quan Thuế.

Người nộp thuế thực hiện giải trình, bổ sung hồ sơ khai thuế, phản hồi các thông báo của cơ quan thuế bằng phương thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế bản Giấy tại trụ sở cơ quan.

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn kê khai và quyết toán thuế với cá nhân chưa có mã số thuế

Mẹo kiểm tra báo cáo tài chính trước khi quyết toán thuế kế toán cần biết