Kinh nghiệm Hướng dẫn kê khai và quyết toán thuế với cá nhân chưa...

Hướng dẫn kê khai và quyết toán thuế với cá nhân chưa có mã số thuế

2515
quy định quyết toán thuế chưa có mã số thuế

Theo quy định pháp luật của nước ta, những cá nhân hoạt động lao động có thu nhập phải có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân cho nhà nước. Để nộp thuế thu nhập cá nhân, người lao động cần có mã số thuế thu nhập cá nhân. Cũng có trường hợp cá nhân chưa kịp được cung cấp mã số thuế thì phải kê khai, quyết toán và nộp thuế cá nhân thế nào? Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách kê khai và quyết toán thuế với cá nhân chưa có mã số thuế.

1. Quy định về kê khai thuế với cá nhân chưa có mã số thuế

Giảm trừ cho bản thân khi kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với người không có mã số thuế cá nhân: Người chưa có mã số thuế được giảm trừ cho bản thân đến 9 triệu đồng/tháng giống như cá nhân có mã số thuế.

Giảm trừ cho người phụ thuộc khi kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với người không có mã số thuế cá nhân: Điều 9, Khoản 1, Điểm c Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau:

“c.2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế”.

kê khai thuế không có mã số thuế

Như vậy, người chưa có mã số thuế cá nhân thì khi kê khai thuế sẽ không được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Ngoài ra, theo Điều 25, Khoản 1, Điểm i Thông tư 111/2013/TT-BTC, người chưa cấp mã số thuế cũng không được lập bảng cam kết tổng thu nhập chưa tới mức chịu thuế để khỏi bị khấu trừ thuế.

2. Hướng dẫn quyết toán thuế với cá nhân chưa có mã số thuế

2.1. Căn cứ pháp lý

– Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;

– Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014.

– Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014.

– Khoản 3, Điều 21, Thông tư 92/2015/TT-BTC và Công văn 801/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp mã số thuế NPT.

– Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013.

quyết toán thuế không có mã số thuế

2.2. Hoàn thuế thu nhập cá nhân khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người chưa cấp mã số thuế

Hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ được áp dụng với người đã đăng ký mã số thuế tại thời điểm nộp thuế thu nhập cá nhân.

Còn với cá nhân chưa cấp mã số thuế được quy định về việc hoàn thuế tại Khoản 1, Điều 28, Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

“1. Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế”.

Như vậy, theo quy định trên, người chưa cấp mã số thuế thu nhập cá nhân, khi kê khai thuế sẽ không được xin hoàn thuế mà được bù trừ vào năm sau khi phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

2.3. Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chưa cấp mã số thuế

– Cá nhân chưa có mã số thuế không được phép ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà phải tự mình đi kê khai, quyết toán thuế với cơ quan thuế.

– Nếu cá nhân chưa cấp mã số thuế, chỉ có một nguồn thu trong năm tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp khai quyết toán thuế đối với cá nhân phát sinh thu nhập tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp không tích vào ô ủy quyền quyết toán thuế.

2.4. Các khoản giảm trừ khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân với người chưa cấp mã số thuế

giảm trừ khi không có mã số thuế

– Cá nhân không có mã số thuế được giảm trừ cho bản thân 9 triệu đồng/tháng khi quyết toán thuế giống như cá nhân có mã số thuế.

– Cá nhân không có mã số thuế không được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc khi quyết toán thuế.

Tổng kết lại, đối với cá nhân không có mã số thuế thu nhập cá nhân khi kê khai và quyết toán thuế sẽ phải tuân thủ những quy định sau:

– Không được xin hoàn thuế đối với số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa mà được dành để nộp bù vào khoản thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong năm sau.

– Không được ủy  quyền cho người khác nộp thuế thu nhập cá nhân hộ mình.

– Không được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Bạn là cá nhân hay doanh nghiệp cũng cần biết những thông tin này. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn khi gặp trường hợp kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người chưa có mã số thuế.

Xem thêm:

Hướng dẫn chi tiết cách thức tính thuế thu nhập cá nhân 2019

Giảm mạnh thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ từ 2020

Kế toán chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành như thế nào