Nghiệp Vụ old Mức phạt dành cho doanh nghiệp khi làm mất hóa đơn

Mức phạt dành cho doanh nghiệp khi làm mất hóa đơn

476

Hóa đơn là một chứng từ quan trọng để chứng minh giao dịch mua bán giữa người bán và người mua, tuy nhiên hóa đơn cũng rất dễ bị thất lạc nếu không được quản lý, lưu trữ cẩn thận. Vậy mất hóa đơn có bị xử phạt hay không? Nếu có thì mức phạt cho mỗi trường hợp là bao nhiêu? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

1. Trường hợp làm mất hóa đơn GTGT đặt in nhưng chưa làm thông báo phát hành

Thông tư 10/2014/TT-BTC quy định mức xử phạt đối với doanh nghiệp làm mất hóa đơn nhưng chưa thông báo phát hành như sau:

a) Không xử phạt

Nếu hóa đơn bị mất, cháy, hỏng trước khi thông báo phát hành được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra sự việc thì doanh nghiệp sẽ không bị xử phạt vi phạm.

b) Phạt cảnh cáo

 • Nếu hóa đơn bị mất, cháy, hỏng trước khi thông báo phát hành được khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ khi xảy ra sự việc và có tình tiết giảm nhẹ thì doanh nghiệp sẽ chỉ bị phạt cảnh cáo.
 • Nếu không có tình tiết giảm nhẹ thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

c) Phạt tiền từ 6 triệu đến 18 triệu đồng

Doanh nghiệp sẽ phải chịu mức phạt này nếu sau 10 ngày kể từ khi hóa đơn bị mất, cháy, hỏng, doanh nghiệp mới thông báo sự việc với cơ quan thuế.

mất hóa đơn

 

2. Trường hợp làm mất hóa đơn bán hàng mua của cơ quan thuế

a) Không xử phạt

Nếu hóa đơn đã mua nhưng chưa lập bị mất, cháy, hỏng được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ khi sự việc xảy ra thì doanh nghiệp sẽ không phải chịu hình thức xử phạt nào.

b) Phạt cảnh cáo

 • Nếu hóa đơn đã mua nhưng chưa lập bị mất, cháy, hỏng được khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra sự việc và có tình tiết giảm nhẹ thì doanh nghiệp sẽ chỉ bị phạt cảnh cáo.
 • Nếu không có tình tiết giảm nhẹ thì doanh nghiệp sẽ phải chịu mức phạt tối thiểu của khung hình phạt là 6 triệu đồng.

c) Phạt tiền từ 6 triệu đến 18 triệu đồng

Doanh nghiệp sẽ phải chịu mức phạt này nếu sau 10 ngày kể từ khi hóa đơn đã mua nhưng chưa lập bị mất, cháy, hỏng, doanh nghiệp mới thông báo sự việc với cơ quan thuế.

3. Trường hợp làm mất hóa đơn GTGT đầu ra đã thông báo phát hành

a) Phạt cảnh cáo

Nếu doanh nghiệp làm mất các liên hóa đơn đã lập sai và đã xóa bỏ và thay thế bằng cách xuất lại hóa đơn chính xác thì sẽ chỉ bị phạt cảnh cáo.

b) Phạt tiền từ 4 triệu đến 8 triệu đồng

Theo Thông tư 176/2016/TT-BTC, mức phạt làm mất hóa đơn GTGT đầu vào sẽ nằm trong khoảng từ 4 triệu đến 8 triệu đồng, cụ thể như sau:

 • Doanh nghiệp sẽ bị phạt với mức tiền trên nếu hóa đơn bị mất, cháy, hỏng là hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc đã lập nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn khi hóa đơn chưa đến thời gian lưu trữ hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ không bị phạt tiền nếu hóa đơn bị mất, cháy, hỏng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ hay bất khả kháng.
 • Doanh nghiệp sẽ phải chịu mức phạt tối thiểu của khung hình phạt nếu khi hóa đơn bị mất, cháy, hỏng, bên bán và bên mua lập biên bản ghi nhận sự việc và bên bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ. Còn nếu có 2 tình tiết giảm nhẹ thì doanh nghiệp chỉ phải chịu phạt cảnh cáo.
 • Doanh nghiệp sẽ không bị phạt tiền nếu tìm lại được hóa đơn đã mất khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt.
 • Doanh nghiệp sẽ bị phạt cảnh cáo nếu hóa đơn bị mất, cháy, hỏng là hóa đơn đã lập sai và đã xóa bỏ, đồng thời thay thế bằng một hóa đơn khác chính xác hơn.
 • Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo từng lần mất hóa đơn nếu trong cùng một thời điểm, doanh nghiệp thông báo mất nhiều số hóa đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định doanh nghiệp gộp nhiều lần mất hóa đơn để báo cáo cơ quan thuế.

mất hóa đơn

4. Trường hợp làm mất hóa đơn đầu vào

Theo Thông tư 176/2016/TT-BTC, mức phạt làm mất hóa đơn GTGT đầu vào sẽ nằm trong khoảng từ 4 triệu đến 8 triệu đồng, cụ thể như sau:

 • Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt với mức tiền trên nếu làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ không bị phạt tiền nếu hóa đơn bị mất, cháy, hỏng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ hay bất khả kháng.
 • Doanh nghiệp sẽ phải chịu mức phạt tối thiểu của khung hình phạt nếu khi hóa đơn bị mất, cháy, hỏng, bên bán và bên mua lập biên bản ghi nhận sự việc và bên bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ. Còn nếu có 2 tình tiết giảm nhẹ thì doanh nghiệp chỉ phải chịu phạt cảnh cáo.
 • Doanh nghiệp sẽ không bị phạt tiền nếu tìm lại được hóa đơn đã mất khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt.
 • Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo từng lần mất hóa đơn nếu trong cùng một thời điểm, doanh nghiệp thông báo mất nhiều số hóa đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định doanh nghiệp gộp nhiều lần mất hóa đơn để báo cáo cơ quan thuế.
 • Doanh nghiệp sẽ bị xử theo pháp luật về kế toán nếu hóa đơn đã lập bị mất, cháy, hỏng trong thời gian lưu trữ.

Xem thêm:

>> Phân biệt các khái niệm hóa đơn chứng từ hợp pháp, hợp lệ, hợp lý

>> Những đối tượng được cấp hóa đơn bán lẻ từ cơ quan thuế

>> Thông tư 176/2016/TT-BTC