Kinh nghiệm Những ai được cấp hóa đơn bán lẻ từ cơ quan thuế?

Những ai được cấp hóa đơn bán lẻ từ cơ quan thuế?

2826

Hiện nay những công ty, doanh nghiệp cung cấp và buôn bán các mặt hàng tiêu dùng trên thị trường đang vô cùng phổ biến. Họ bán nhiều sản phẩm nhỏ lẻ, chính vì vậy mà luôn cần đến các hóa đơn bán lẻ để giúp chứng minh cho việc giao dịch giữa người mua và người bán. Tuy nhiên không phải đối tượng nào cũng được cấp hóa đơn bán lẻ từ cơ quan thuế. Vì vậy bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu những đối tượng được cấp cũng như thông tin mới nhất liên quan đến hóa đơn bán lẻ từ cơ quan thuế.

1. Hóa đơn bán lẻ từ cơ quan thuế là gì?

Loại hóa đơn bán hàng do cơ quan thuế cấp theo từng số tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng được gọi là hóa đơn bán lẻ.

2. Những đối tượng được cấp hóa đơn bán lẻ từ cơ quan thuế

Theo Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính thì đối tượng chính được cấp hóa đơn là những tổ chức không phải doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT thì cơ quan thuế sẽ không cấp hóa đơn.

hóa đơn bán lẻ từ cơ quan thuế

3. Hồ sơ xin cấp hóa đơn bán lẻ cần những gì?

Hiện nay, việc bán hóa đơn lẻ cho các cá nhân được cơ quan thuế quy định khá chặt chẻ, hộ, cá nhân kinh doanh đều phải có mã số thuế mới được cơ quan thuế xem xét bán hóa đơn lẻ. Do vậy, nếu chưa có mã số thuế thì mua hóa đươn lẻ cần chuẩn bị hồ sơ cấp mã số thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo hồ sơ khai thuế quy định tại Điểm 7 Điều 7 Thông tư số 95/2016/TT-BTC trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

Người xin cấp hóa đơn lẻ liên hệ liên hệ Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi cấp mã số thuế, giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, hộ chiếu để mua hóa đơn.

Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (theo mẫu tại Điểm 3.3, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC); CMND photo (01 bản) kèm bản chính (để đối chiếu) hoặc hộ chiếu, Giấy phép đăng ký kinh doanh.
  • Văn bản cam kết (Mẫu số CK01/AC, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền (đối với hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn lẻ lần đầu);
  • Giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền).
  • Hợp đồng mua bán, cung cấp dịch vụ hoặc giấy mua bán hàng hóa (02 bản trong đó có ít nhất 01 bản chính) bao gồm chứng từ thanh toán, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng (nếu có), Bản chụp tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.
  • Tờ khai theo mẫu số 01/CNKD hoặc mẫu số 01/TTS, Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-TTS (đối với cho thuê tài sản) ban hành theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Sau khi nộp hồ sơ xong, cán bộ thuế sẽ xác định số thuế GTGT và TNCN phải nộp. Người nộp thuế chuyển biên lai nộp thuế (02 bản photo) đến cán bộ thuế để được cấp hóa đơn lẻ.

Hóa đơn lẻ được hộ, cá nhân kinh doanh viết đầy đủ các chỉ tiêu và được bên mua và bên bán ký vào hóa đơn theo quy định. Cán bộ thuế sẽ đóng dấu vào liên 1 và liên 2 của hóa đơn lẻ. Liên 2 hóa đơn chính là chứng từ hợp lệ để đưa vào chi phí của doanh nghiệp.

hóa đơn bán lẻ từ cơ quan thuế

4. Những loại thuế cần nộp khi được cấp hóa đơn lẻ

Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp hóa đơn lẻ phải nộp 2 loại thuế là thuế GTGT và thuế TNCN theo biểu thuế suất tại Luật số 71/2014/QH13 được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Do đó, doanh nghiệp khi thuê, mua tài sản của chủ sở hữu là cá nhân, cần liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cá nhân) để làm hợp đồng mua bán đồng thời yêu cầu chủ sở hữu liên hệ cơ quan thuế để được cấp hóa đơn lẻ làm chứng từ hợp lý hạch toán vào chi phí doanh nghiệp.

Trường hợp tổ chức kinh tế có kinh doanh cung cấp hóa đơn lẻ (mua của cơ quan thuế) cho doanh nghiệp khi phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì hóa đơn đó được xem là không hợp lệ.

Hy vọng bài viết trên đây đã giúp cho kế toán và các doanh nghiệp nắm rõ được các đối tượng được cấp hóa đơn bán lẻ từ cơ quan thuế cũng như hồ sơ xin cấp và những loại thuế  liên quan cần phải nộp để tránh những nhầm lẫn, sai sót trong hoạt động kế toán và kinh doanh.

Xem thêm:

>> Hóa đơn đỏ và những điều kế toán cần phải biết

>> Hóa đơn Giá Trị Gia Tăng – Cách viết mới nhất năm 2019