Quy định Bảo Hiểm Tổng hợp các mức phạt mới nhất về vi phạm Bảo Hiểm...

Tổng hợp các mức phạt mới nhất về vi phạm Bảo Hiểm Xã Hội

1516

Tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) là nghĩa vụ và quyền lợi của người tham gia lao động. Tuy nhiên, tại rất nhiều doanh nghiệp vẫn còn tồn tại tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm cho người lao động. Sau đây, hãy cùng Ketoan.vn tìm hiểu các mức phạt vi phạm về bảo hiểm xã hội mới nhất cho doanh nghiệp nhé!

1. Mức phạt vi phạm hành chính

Các hành vi vi phạm hành chính về BHXH ( bao gồm BHXH và bảo hiểm thất nghiệp) được quy định rõ tại Nghị định 95/2013/NĐ – CP (Nghị định 95) và Nghị định 88/2015/NĐ – CP (Nghị định 88). Cụ thể:

 • Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ tài liệu, thông tin về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phạt 500.000 đồng – 1.000.000đ
 • Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin về đóng BHXH, BHTN cho người lao động (NLĐ) khi NLĐ hoặc Công đoàn yêu cầu phạt 500.000 đồng – 1.000.000 đồng.
 • Không làm văn bản đề nghị cơ quan BHXH xác nhận việc đóng BHTN cho người lao động phạt 500.000 đồng – 1.000.000 đồng
 • Làm mất, hư hỏng hoặc sửa chữa, tẩy xóa sổ BHXH phạt 500.000 đồng – 1.000.000 đồng
 • Không trả chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 15 ngày, kể từ ngày nhận quyết định chi trả của cơ quan BHXH phạt 1.000.000 đồng – 2.000.000 đồng.
 • Không lập hồ sơ tham gia BHXH, BHTN cho người lao động trong 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng phạt 2.000.000 đồng – 3.000.000 đồng.
 • Không giới thiệu người lao động đi giám định suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định Y khoa để giải quyết chế độ phạt 2.000.000 – 3.000.000 đồng.
 • Giả mạo hồ sơ BHXH, BHTN để trục lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (áp dụng với mỗi hồ sơ) phạt 5.000.000 đồng – 10.000.000 đồng.
 • Sử dụng quỹ BHXH sai mục đích phạt 20.000.000 đồng – 30.000.000 đồng
 • Chậm đóng BHXH phạt 12% – 15% tổng số tiền phải đóng (không quá 75 triệu đồng)
 • Đóng không đủ số người thuộc diện tham gia phạt 12% – 15% tổng số tiền phải đóng (không quá 75 triệu đồng)
 • Không đóng cho toàn bộ người lao động thuộc diện bắt buộc tham gia phạt 18% – 20% tổng số tiền phải đóng (không quá 75 triệu đồng).

Mức phạt về Bảo Hiểm Xã Hội mới nhất

2. Trường hợp truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về BHXH, BHTN sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Gian lận BHXH, BHTN

+ Phạt tiền từ 20 – 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữu đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm đối với các trường hợp:

Thực hiện các hành vi chiếm đoạt tiền BHXH, BHXTN từ 10 – dưới 100 triệu đồng, gây thiệt hại từ 2 – dưới 200 triệu đồng

 • Lập hồ sơ giả hoặc làm sai lệch nội dung hồ sơ BHXH, BHTN lừa dối cơ quan BHXH
 • Dùng hồ sơ giả hoặc hồ sơ lệnh nội dung lừa dối cơ quan BHCH

+ Phạt tiền từ 100 – 200 triệu đồng hoặc phạt từ từ 1 – 5 năm trong trường hợp gian lận BHXH, BHTN:

 • Lập hồ sơ giả hoặc làm sai lệnh nội dung hồ sơ BHXH, BHTN lừa dối cơ quan BHXN
 • Dùng hồ sơ giả hoặc hồ sơ sai lệch nội dung lừa dối cơ quan BHXH

+ Phạt tiền từ 100 – 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 01 – 05 năm trong trường hợp Gian lận BHXH, BHTN:

 • Có tổ chức
 • Có tính chất chuyên nghiệp
 • Chiếm doạt tiền BHXH, BHTN từ 100 – dưới 500 triệu đồng
 • Gây thiệt hại từ 200 – dưới 500 triệu đồng
 • Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt
 • Tái phạm nguy hiểm (đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa mà lại thực hiện hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do cố ý hoặc đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý)

+ Phạt tù từ 05 – 10 năm đối với các trường hợp

 • Chiếm đoạt tiền BHXH, BHTN 500 triệu đồng trở lên
 • Gây thiệt hại 500 triệu đồng trở lên

+ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 – 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định trong vòng từ 01 – 05 năm.

Trốn đóng BHXH, BHTN

Trường hợp 1

+ Cá nhân: Phạt tiền từ 50 – 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng – 01 năm

+ Doanh nghiệp: Phạt tiền từ 200 – 500 triệu đồng

Gian dối hoặc thủ đoạn khác để không đóng, đóng không đầy đủ từ 6 tháng trở lên đã bị xử phạt hành chính về hành vi này nhưng vẫn vi phạm:

 • Trốn đóng phạt từ 50 – dưới 300 triệu đồng
 • Trốn đóng cho từ 10 – dưới 50 người lao động

Trường hợp 2

+ Cá nhân: Phạt tiền từ 200 – 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu phạm tội 2 lần trở lên

+ Doanh nghiệp: Phạt tiền từ 500 triệu – 1 tỷ đồng nếu:

 • Trốn đóng từ 300 triệu – dưới 1 tỷ đồng
 • Trốn đóng khi doanh nghiệp có từ 50 – dưới 200 người lao động

Trường hợp 3

+ Cá nhân: Phạt tiền từ 500 triệu – 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 – 7 năm nếu trốn đóng từ 1 tỷ đồng trở lên

+ Doanh nghiệp: Phạt tiền từ 1 – 3 tỷ đồng nếu trốn đóng BHXH, BHTN cho 200 người lao động trở lên; không đóng số tiền đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động

+ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 – 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 – 5 năm.

Trên đây là những mức phạt vi phạm về BHXH mới nhất. Hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích cho bạn!

>> Chế độ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi dành cho lao động nữ mới nhất

>> Chậm đóng Bảo hiểm Xã hội sẽ bị phạt như thế nào?