Tin Tức 2 Điểm danh chi tiết những công việc của kế toán doanh thu

Điểm danh chi tiết những công việc của kế toán doanh thu

1337
kế toán doanh thu như thế nào 2

Đối với một doanh nghiệp, kế toán doanh thu là một vị trí không thể thiếu được. Đây cũng là công việc nhiều bạn sinh viên ngành kế toán mới ra trường hướng đến. Càng những công ty lớn, những tập đoàn lớn thì công việc của kế toán doanh thu càng phức tạp. Vậy, kế toán doanh thu phải làm những công việc gì, cùng Ketoan.vn điểm mặt những công việc này nhé!

kế toán doanh thu như thế nào

Kế toán doanh thu là công việc kế toán chịu trách nhiệm thống kê, tổng hợp lại các chứng từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, kiểm soát tình hình tài chính của khách hàng. Kế toán doanh thu là một bộ phận thuộc sự quản lý của kế toán trưởng.

1. Các công việc của kế toán doanh thu

1.1. Kiểm soát tình hình doanh thu hàng ngày

 • Cập nhật số liệu doanh thu hàng ngày của doanh nghiệp từ hoạt động bán hàng, chịu trách nhiệm kiểm tra khoản phải thu đã được cập nhật chính xác hay chưa
 • Theo dõi, đối chiếu các khoản doanh thu giao dịch bằng thẻ ngân hàng, thông báo kịp thời cho ngân hàng hạch toán nếu chưa nhận được đủ số tiền thanh toán
 • Hạch toán doanh thu hàng ngày
 • Lập phiếu kế toán doanh thu và làm báo cáo doanh thu

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng… kế toán doanh thu phải thực hiện các công việc:

 • Nhận báo cáo hàng ngày của thu ngân, kiểm tra, đối chiếu với thông tin từ phần mềm quản lý hệ thống
 • Phân loại các khoản phải thu theo hình thức thanh toán: thanh toán tiền mặt, chuyển khoản, séc…
 • Thực hiện hạch toán các bút toán chênh lệch thừa thiếu của từng vị trí thu ngân trước khi giao ca
 • Lập sổ theo dõi việc nhận, bàn giao các loại phiếu quà tặng, phiếu giảm giá…

1.2. Lập báo cáo điều chỉnh giảm trừ

 • Theo dõi, kiểm tra các khoản giảm trừ doanh thu từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua các hợp đồng giao dịch; đảm bảo việc giảm trừ doanh thu đã được cấp trên phê duyệt
 • Lập báo cáo các khoản điều chỉnh giảm trừ lên cấp trên có thẩm quyền

1.3. Làm báo cáo tháng, quý, năm

 • Cuối tháng, kế toán doanh thu tổng hợp các số liệu từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong tháng
 • Lập báo cáo tháng theo đúng biểu mẫu theo quy định từ các số liệu tổng hợp được
 • Cuối quý làm báo cáo doanh thu quý từ báo cáo tháng
 • Cuối năm làm báo cáo doanh thu năm từ báo cáo quý
 • Phối hợp với kế toán tổng hợp kiểm tra trước khi trình kế toán trưởng

1.4. Các công việc khác

 • Phân loại, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán được giao
 • Đưa ra đề xuất tăng cường quản lý doanh thu hiệu quả cho doanh nghiệp
 • Phối hợp bộ phận kế toán sắp xếp lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán
 • Phối hợp điều chỉnh lại số liệu hạch toán cho chính xác
 • Phối hợp với bộ phận kế toán chuẩn bị cho quá trình kiểm tra, thanh tra của cơ quan thuế
 • Làm báo cáo đột xuất khi có yêu cầu

2. Một số tài khoản doanh thu, thu nhập trong doanh nghiệp

kế toán doanh thu như thế nào 2

2.1. Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tài khoản 511 dùng để phản ánh doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán từ các giao dịch và các nghiệp vụ sau:

 • Bán hàng: bán thành phẩm, bán hàng hóa mua vào và bất động sản đầu tư
 • Cung cấp dịch vụ

2.2. Tài khoản 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ

Tài khoản 512 dùng để phản ánh doanh thu từ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội bộ doanh nghiệp.

Doanh thu từ tiêu thụ nội bộ là lợi ích kinh tế thu được từ việc bán hàng hóa, sản phẩm cung cấp dịch vụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng một công ty theo giá bán nội bộ.

2.3. Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Tài khoản 515 dùng để phản ánh các khoản doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, tiền cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp phát sinh trong kỳ kế toán.

2.4. Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu

Tài khoản 521 dùng để phản ánh các khoản điều chỉnh giảm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ.

Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm:

 • Chiết khấu thương mại
 • Giảm giá hàng bán
 • Hàng bán bị trả lại

2.5. Tài khoản 711 – Thu nhập khác

Tài khoản 711 dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác, các khoản doanh thu phát sinh ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thu nhập khác có thể là:

 • Thanh lý, nhượng bán TSCĐ
 • Chênh lệch đánh giá lại tài sản
 • Tiền thu do vi phạm hợp đồng
 • Nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ nay đã đòi lại được
 • Các khoản nợ phải trả không xác định được chủ
 • Các khoản quà tặng, quà biếu…

Hi vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những kiến thức bổ ích.

Xem thêm bài viết tại

>>Nắm vững khái niệm doanh thu bán hàng và chiết khấu bán hàng

>>Cách hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ