Nghiệp Vụ old Các khoản phúc lợi nào được miễn thuế TNCN? Khoản nào không...

Các khoản phúc lợi nào được miễn thuế TNCN? Khoản nào không được miễn?

2205
các khoản phúc lợi

Các khoản phúc lợi có vai trò quan trọng đối với người lao động vì nó không chỉ khuyến khích người lao động tích cực cống hiến cho doanh nghiệp mà còn được miễn đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Khoản 5 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC đã nêu ra những quy định các khoản phúc lợi được miễn thuế TNCN. Hãy cùng Ketoan.vn tìm hiểu ngay nhé!

các khoản phúc lợi

1. Các khoản phúc lợi được miễn thuế TNCN

Theo khoản 5, điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC được ban hành bởi Bộ tài chính, các khoản phúc lợi sẽ được miễn khi tính thuế TNCN như sau:

  • Khoản tiền nhận được do tổ chức, cá nhân chi trả cho đám hiếu, đám hỉ cho bản thân người lao động và gia đình của họ theo quy định chung của tổ chức, cá nhân thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản do Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN.
  • Khoản tiền hỗ trợ người sử dụng lao động trong việc thăm khám các bệnh hiểm nghèo như ung thư, HIV, suy thận… cho bản thân của người lao động và thân nhân của họ.
  • Khoản chi hộ tiền đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động đối với các công việc đòi hỏi chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị, tổ chức sử dụng lao động. Khoản này sẽ không được tính vào thu nhập của người lao động.

Trường hợp công ty có chi trả các khoản có tính chất phúc lợi khác cho cán bộ công nhân viên, nếu xác định được cụ thể cá nhân được hưởng khoản phúc lợi thì có trách nhiệm tính khoản đó vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động theo quy định tại điểm đ khoản 2, Điều 2 thông tư 111/2013/TT-BTC.

Ví dụ:

Tháng 9/2019, công ty TNHH A chi hộ tiền đào tạo nâng cao tay nghề cho 5 nhân viên thuộc phòng kỹ thuật trong 3 tháng là 15 triệu/ người.

Như vậy, số tiền 15 triệu đồng do công ty chi hộ đào tạo này sẽ không được tính vào thu nhập của 5 nhân viên lao động để cuối kỳ tính thuế TNCN. Mà theo đó, phần chi phí đào tạo này sẽ cho vào chi phí của đơn vị, phòng ban có nhân viên được cử đi đào tạo cuối kỳ để hạch toán tính thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty A.

2. Các khoản phúc lợi không được miễn khi tính thuế TNCN

các khoản phúc lợi miễn thuế TNCN

Theo Công văn số 24012/CT-TTHT 2017 của Cục thuế Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân và công văn số 34440/CT-TTHT ban hành ngày 5/6/2015 quy định về chính sách thuế, các khoản này bao gồm:

  • Các khoản chi cho nghỉ mát, chi hỗ trợ gia đình người lao động bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn; các khoản chi khen thưởng cho con cái cán bộ công nhân viên có thành tích tốt trong học tập; các khoản chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ tết cho người lao động có bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác theo quy định.
  • Nếu nội dung chi trả không ghi tên các cá nhân được hưởng mà chỉ ghi tên của tập thể người lao động thì cũng được miễn thuế TNCN. Còn trường hợp ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì cá nhân phải chịu thuế TNCN.

Như vậy, khoản tiền chi cho các cá nhân đi nghỉ mát sẽ không phải là khoản thu nhập tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN.

Ví dụ: Tháng 7/2019, công ty TNHH A không tổ chức nghỉ mát mà chi bằng tiền cho mỗi người lao động số tiền 10.000.000 đồng/ người cho người lao động tự đi nghỉ mát cùng gia đình.

Từng người lao động nhận tiền vào cuối tháng 7/2019. Khoản tiền này sẽ được lập phiếu chi cụ thể cho từng cá nhân. Do đó, đây là một khoản thu nhập chịu thuế của tháng 7/2019 để tính thuế thu nhập cá nhân.

Hiện nay, do chưa có đủ những kiến thức về thuế thu nhập cá nhân, nên nhiều người lao động không biết mình có được hưởng các khoản phúc lợi hay không. Chính điều này đã gây ra sự thiệt thòi cho chính bản thân của người lao động.

Hi vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những kiến thức về các khoản phúc lợi được tính và không được tính thuế TNCD để giúp bạn trong công tác kế toán tại doanh nghiệp.

Theo dõi thêm các bài viết tại

>> Cách tính thuế TNCN đối với những lao động ngắn hạn

>>Quy định về việc nộp báo cáo tài chính của doanh nghiệp

>>16 công việc cần làm trước khi lập báo cáo tài chính