Kinh nghiệm Các trường hợp không phải kê khai nộp thuế GTGT

Các trường hợp không phải kê khai nộp thuế GTGT

194
không phải kê khai nộp thuế GTGT
filling tax return on desktop

Bạn đã nắm được các trường hợp không phải kê khai nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây Ketoan.vn sẽ liệt ra các trường hợp đó. Nếu doanh nghiệp của bạn thuộc các trường hợp này thì sẽ không phải kê khai nộp thuế GTGT.

các trường hợp không phải kê khai nộp thuế GTGT

1. Tổ chức, cá nhân nhận về các khoản thu về bồi thường bằng tiền

Đối với các khoản tiền bồi thường, bao gồm cả tiền bồi thường đất đai và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác sẽ không phải kê khai nộp thuế GTGT.

Doanh nghiệp khi nhận về các khoản thu bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải… thì phải lập chứng từ thu theo quy định. Doanh nghiệp chi tiền thì sẽ căn cứ vào mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Nếu trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, bên bồi thường sẽ phải lập hóa đơn và kê khai tính nộp thuế GTGT như đối với hoạt động bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Khi đó, cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định hiện hành.

Nếu trong trường hợp doanh nghiệp nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ như sửa chữa, khuyến mại, bảo hành, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài

Trong trường hợp này, nếu doanh nghiệp của bạn thực hiện mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc mua hàng của cá nhân nước ngoài là đối tượng không cư trú ở Việt Nam, bao gồm các mặt hàng và dịch vụ sau:

  • Phương tiện vận tải, máy móc thiết bị
  • Quảng cáo tiếp thị, xúc tiến đầu tư vào thương mại
  • Môi giới bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài
  • Đào tạo
  • Chia cước dịch vụ bưu chính, viễn thông giữa Việt Nam với nước ngoài
  • Dịch vụ thuê đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh của nước ngoài theo quy định của pháp luật.
  • Bạn đã nắm được các trường hợp không phải kê khai nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây Ketoan.vn sẽ liệt ra các trường hợp đó.

thì sẽ không phải kê khai nộp thuế GTGT

3. Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản

không phải kê khai nộp thuế GTGT

VD: Ông Nguyễn Văn A là cá nhân không kinh doanh ô tô, nhưng ông đã bán ô tô 4 chỗ cho ông Trần Văn B với giá 500.000 triệu đồng thì ông A sẽ không phải kê khai tính thuế GTGT đối với số tiền ông thu được từ việc bán ô tô.

4. Tổ chức cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT

Đối với các tổ chức cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất kinh doanh mặt hàng, dịch vụ chịu thuế GTGT cho doanh nghiệp, hợp tác xã, thì số tiền thu về sẽ không phải kê khai để tính thuế GTGT.

5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm nông nghiệp

Đối với những doanh nghiệp, hợp tác xã bán các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến thành thành phẩm hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, kế toán ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi và gạch chéo.

6. Tài sản cố định đang sử dụng, đã trích khấu hao

Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao nếu điều chuyển theo giá trị ghi sổ giữa các cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% số vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% số vốn thì sẽ không phải lập hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT.

Khi đó, cơ sở kinh doanh có tài sản cố định điều chuyển phải có quyết định hoặc lệnh điều chuyển tài sản kèm theo hồ sơ nguồn gốc tài sản.

Trường hợp TSCĐ khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại hoặc điều chuyển cho cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế như bình thường.

Xem thêm bài viết tại

>>15 nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

>>Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp