Mẫu tờ khai thuế Mời bạn đọc tải về file Excel tờ khai thuế GTGT mẫu...

Mời bạn đọc tải về file Excel tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT

5762

Kê khai thuế GTGT là công việc mà kế toán phải làm định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý. Mẫu số 01/GTGT: Tờ khai thuế GTGT được ban hành theo Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ với các bạn mẫu tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT trên Excel.

Nguồn: Hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/gtgt

Tax day. service tax document with dataphone and laptop Free Vector

Cách ghi các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

Chỉ tiêu [01] đến [20]

Điền các thông tin cơ bản về người nộp thuế và đại lý thuế.

Chỉ tiêu [21]

Nếu trong kỳ không phát sinh hoạt động mua bán thì các bạn đánh dấu “X” vào đây.

Chỉ tiêu [22]

Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang:

  • Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế đã ghi trên chỉ tiêu [43] của Tờ khai thuế GTGT kỳ trước.
  • Trường hợp bạn cài lại máy tính hoặc bị mất dữ liệu thì bạn phải nhập bằng tay số tiền ở chỉ tiêu [43] của kỳ trước vào đây.

Chỉ tiêu [23]

Giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào: Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng giá trị HHDV mua vào trong kỳ chưa có thuế GTGT.

Chỉ tiêu [24]

Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng toàn bộ số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào (Dù được khấu trừ hay không được khấu trừ, thì các bạn cũng nhập hết vào đây nhé)

Chỉ tiêu [25]

Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này: Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ (Chỉ nhập phần tiền thuế GTGT đủ điều kiện được khấu trừ).

Chỉ tiêu [26]

Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT: Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT

Chỉ tiêu [27] và [28]

Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [29]

Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%: Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%

Chỉ tiêu [30] và [31]

Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%: Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5% và Tiền thuế GTGT.

Chỉ tiêu [32] và [33]

Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%: Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10% và Tiền thuế GTGT.

Chỉ tiêu [32a]

Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế: Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT (Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT các bạn xem tại Điều 5 Thông tư 219 nhé).

Chỉ tiêu [34], [35] và [36]

Tổng doanh thu, thuế GTGT và số thuế GTGT phát sinh trong kỳ.

Chú ý: 2 Chỉ tiêu [37] và [38] chỉ thực hiện khi kỳ trước các bạn có kê khai bổ sung, điều chỉnh hoặc yêu cầu của Cơ quan thuế.

Chỉ tiêu [37]

Điều chỉnh giảm: Nếu Chỉ tiêu [43] trên tờ khai bổ sung KHBS của kỳ trước là số âm (tức là trong ngoặc) thì bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại.

Chỉ tiêu [38]

Điều chỉnh tăng:

  • Cũng như chỉ tiêu [37] nhưng ngược lại.
  • Tức là nếu Chỉ tiêu [43] trên tờ khai KHBS của kỳ bổ sung, điều chỉnh là số dương thì các bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

Chỉ tiêu [39] đến Chỉ tiêu [43]

Xác định nghĩa vụ thuế phải nộp trong kỳ

Chỉ tiêu [40b]

  • Chỉ Áp dụng đối với trường hợp NNT thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế GTGT của HHDV mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.
  • Chỉ tiêu [40b] nhập vào bảng chỉ tiêu này tương ứng với chỉ tiêu [28a] “Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư” trên tờ khai 02/GTGT. Giá trị tại chỉ tiêu [28a] trên tờ khai 02/GTGT không được lớn hơn giá trị chỉ tiêu [40a].

Lưu ý: Chỉ tiêu [40]: Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì mang tiền thuế đi nộp.

Chỉ tiêu [43]

Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì phần mềm sẽ tự động chuyển sang Chỉ tiêu [22] của kỳ sau. (Không phải nộp tiền thuế).

Các bạn có thể tải về mẫu tờ khai thuế GTGT trên Excel TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời tải về mẫu công văn giải trình nộp muộn tờ khai thuế

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT

Mời bạn đọc tải về mẫu Tờ khai lệ phí môn bài năm 2021

Hướng dẫn chi tiết cách nộp tờ khai thuế GTGT qua mạng

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp được quy định như thế nào?