Nổi bật 1 Chia sẻ bộ sổ kế toán trên Excel chạy nhanh và linh...

Chia sẻ bộ sổ kế toán trên Excel chạy nhanh và linh hoạt

3755

Bộ sổ kế toán Excel sẽ giúp bạn quản lý sổ sách kế toán hiệu quả khi chưa có phần mềm kế toán. Các sổ kế toán này chạy nhanh và rất linh hoạt. Đồng thời dùng được cho nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau. Mời các bạn tải file trong bài viết dưới đây.

Chia sẻ bộ sổ kế toán trên Excel chạy nhanh và linh hoạt

1. Những lợi ích khi sử dụng bộ sổ kế toán

  • Bộ sổ kế toán có đầy đủ các sổ chi tiết, sổ tổng hợp, bộ báo cáo tài chính…
  • Cơ sở dữ liệu phần mềm sử dụng cho 4 năm kế toán. Tuy nhiên bạn chỉ nên chỉ sử cho 1 đến 3 năm để đảm bảo excel xử lý được dữ liệu một cách nhẹ nhàng.
  • Sổ kế toán dùng macro để lấy số liệu báo cáo một cách tự động từ bảng nhập liệu chung.
  • Phần nhập xuất kho và bán hàng nhập chung cùng với các phân hệ khách trên màn hình nhập liệu
  • Có bảng kê theo dõi chi phí trả trước chờ phân bổ 242, TSCĐ, bảng kê theo dõi chi phí trích trước và bảng tổng hợp chi phí theo khoản mục.
  • Bộ sổ kế toán có thể in được phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho và phiếu kế toán ngay sau khi nhập bút toán xong.
  • Có phần báo cáo quản trị. Giúp kế toán theo dõi doanh số bán hàng theo mặt hàng, theo khách hàng, theo dự án, hợp đồng hoặc theo kênh phân phối.
  • Báo cáo tài chính được lấy tự động từ nhật ký chung. Có số dư đầu kỳ cho nhiều kỳ giúp kế toán có thể lấy báo cáo tài chính của bất kỳ thời gian nào đã phát sinh.
  • Hệ thống dữ liệu cũng giúp kế toán theo dõi công nợ, tồn kho từng kỳ với đầy đủ số dư từng tháng, quý, năm đã phát sinh.

2. Trình tự ghi sổ kế toán

Hàng ngày:

Căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ. Trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung. Sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.

Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày. Căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ. Ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt liên quan. Định kỳ (3, 5, 10… ngày) hoặc cuối tháng, tuỳ khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào các tài khoản phù hợp trên Sổ Cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có).

Cuối tháng, cuối quý, cuối năm:

Cộng số liệu trên Sổ Cái; lập Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng; số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các Báo cáo tài chính. Về nguyên tắc; Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt sau khi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt) cùng kỳ.

Mời bạn đọc tải về bộ sổ kế toán trên Excel TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mách bạn cách sửa lỗi ngày tháng bị đảo ngược trong Excel

Cách vẽ sơ đồ tổ chức công ty trong Excel: Cực kỳ đơn giản!

Mách bạn cách sửa và ẩn/hiện chú thích trong bảng tính Excel

3 Cách xóa số 0, ẩn số 0 trên Excel rất nhanh chóng và đơn giản

Đây là những hàm cơ bản nhất trong Excel mà bạn cần nắm rõ