Quy định Bảo Hiểm Thủ tục chuyển BHXH sang quận, huyện khác khi công ty thay...

Thủ tục chuyển BHXH sang quận, huyện khác khi công ty thay đổi trụ sở

4080
Doctor filling up a life insurance form

Nếu công ty thay đổi trụ sở sang quận, huyện khác thì cũng cần làm thủ tục để chuyển nơi đăng ký tham gia BHXH sang cơ quan BHXH nơi đặt trụ sở mới. Ketoan.vn sẽ cùng các bạn tìm hiểu về thủ tục chuyển BHXH sang quận, huyện khác khi công ty thay đổi trụ sở trong bài viết dưới đây nhé.

Thủ tục chuyển BHXH sang quận, huyện khác khi công ty thay đổi trụ sở

>> Các loại bảo hiểm bắt buộc trong doanh nghiệp

1. Tại cơ quan BHXH nơi chuyển đi

1.1. Báo giảm BHXH

Chuẩn bị các hồ sơ sau và nộp cho cơ quan BHXH chậm nhất ngày 15 của tháng cuối cùng trước khi chuyển đi:

 • Quyết định/Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, chấm dứt hoạt động, chuyển địa phương khác hoặc Quyết định giải thể của đơn vị, giấy phép kinh doanh, …bản sao (1 bản).
 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 1 bản).
 • Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (1 thẻ/người).
 • Chứng từ nộp tiền (bản sao nếu có).
 • Phiếu giao nhận hồ sơ ngưng tham gia BHXH (mẫu 106, 02 bản).
 • Số lượng: 01 bộ
 • Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được hồ sơ báo giảm của Công ty.

Lưu ý:

 • Đối với đơn vị giao dịch điện tử thành công nhưng không gửi kèm file hình ảnh Quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động,.. và Chứng từ nộp tiền trên thì in bảng kê nộp kèm các hồ sơ này và thẻ BHYT (nếu có) qua bưu điện (phí bưu điện VNPT do cơ quan BHXH trả).
 • Thu hồi thẻ BHYT còn giá trị sử dụng nộp cho cơ quan BHXH nơi đi trước ngày 1 của tháng báo giảm. Trường hợp không thu hồi được thẻ BHYT phải lập mẫu D02-TS tăng hết giá trị thẻ.
 • Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện thì thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ cộng thêm 2 ngày cho mỗi lượt.

1.2. Chốt sổ BHXH

 • Phiếu giao nhận hồ sơ xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN áp dụng cho mẫu sổ mới (mẫu 321, 02 bản).
 • Phiếu giao nhận hồ sơ xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN áp dụng cho mẫu sổ cũ (mẫu 301, 02 bản).
 • Tờ rời sổ (nếu có)
 • Sổ BHXH (01 sổ/ người).
 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (TK1-TS, 1 bản/người)
 • Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có).
 • Số lượng: 01 bộ
 • Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được hồ sơ chốt sổ của Công ty.

Lưu ý:

 • Thanh toán đầy đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN đến tháng chuyển đi, nộp hồ sơ giải quyết chế độ cho người lao động tại BHXH nơi đi dứt điểm đến thời điểm chuyển đi.
 • Kịp thời đăng ký tham gia BHXH tại cơ quan BHXH nới đến không chờ giải quyết xong những tồn tại với cơ quan BHXH nơi đi.
 • Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện thì thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ cộng thêm 02 ngày cho mỗi lượt.

2. Tại cơ quan BHXH nơi chuyển đến

 • Hồ sơ báo tăng BHXH, BHYT, BHTN đối vơi cơ quan BHXH nơi chuyển đến bao gồm:
 • Thông báo chuyển địa điểm
 • Biên bản chuyển địa bàn quản lý BHXH
 • Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT.
 • Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (mẫu C12_TS).
 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (mẫu số TK3-TS, 1 bản).
 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu số TK1-TS, 1bản/người).
 • Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh/hoạt động (bản sao có chứng thực)
 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 1 bản).
 • Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan BHXH tham gia trước đó (mẫu C12-TS, 1 bản)
 • Phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc (mẫu 101, 02 bản)
 • Sô lượng 1 bộ
 • Nơi nộp: Nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH

Lưu ý:

 • Trong vòng 4 ngày kể từ ngày nhận thông báo chấp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH đơn vị phải chuyển ngay số tiền tham gia BHXH, BHYT, BHTN tháng đầu tiên để cơ quan làm căn cứ cấp thẻ BHYT kịp thời cho người lao động.
 • Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện thì thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ cộng thêm 2 ngày cho mỗi lượt

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn thủ tục chuyển BHXH sang quận, huyện khác khi công ty thay đổi trụ sở. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình làm việc. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Hướng dẫn lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH mẫu TK1-TS

Từ 2021, làm gì khi đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thiếu năm đóng BHXH?

Đã nghỉ hưu nhưng tiếp tục đi làm tại doanh nghiệp có cần đóng BHXH?

Những trường hợp nào được hưởng BHXH một lần? Mức hưởng ra sao?

Những thay đổi về mức hưởng lương hưu trong chính sách BHXH năm 2021