Nghiệp Vụ old Sổ tay kế toán tháng 02/2021

Sổ tay kế toán tháng 02/2021

766
Sổ tay kế toán tháng 02/2021

Dịp Tết nguyên đán đang đến gần và công việc của các kế toán viên thì rất nhiều. Để giúp cho các kế toán viên có thể hoàn thành các công việc một cách hiệu quả, có hệ thống và tiết kiệm thời gian. Bài viết dưới đây của Ketoan.vn sẽ giúp các kế toán viên hệ thống các công việc cần hoàn thành trong tháng 02 này trong Sổ tay kế toán tháng 02/2021.

Sổ tay kế toán tháng 02/2021

1. Trước ngày 03/02/2021

Thông báo về tình hình biến động lao động tháng 01/2021

Trích Khoản 2; Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

“Trước ngày 03 hằng tháng; người sử dụng lao động phải thông báo theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư này với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo).”

Như vậy, trước ngày 03/02/2021. Kế toán cần phải thông báo về tình hình biến động lao động của doanh nghiệp với trung tâm dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở làm việc. Trong trường hợp tháng 01/2021 doanh nghiệp không có sự thay đổi về số lượng lao động thì không phải thực hiện.

2. Hạn cuối 20/02/2021

2.1 Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 01

Trích Điểm a; Khoản 3; Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

“Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.”

Như vậy, nếu doanh nghiệp phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong tháng 01/2021. Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế TNCN chậm nhất là ngày 20/02/2021. Nếu trong tháng 01/2021; doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải thực hiện kê khai.

2.2 Nộp hồ sơ khai thuế GTGT tháng 01

Cũng căn cứ theo Điểm a; Khoản 3; Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ở trên. Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT tháng 01/2021.

2.3 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

Theo quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC:

“Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. “

Như vậy, các doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2021 chậm nhất là ngày 20/02/2021. Những doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng kể cả khi không sử dụng hóa đơn bao gồm:

– Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in; đặt in.

– Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

3. Hạn cuối là ngày 28/02/2021

3.1 Trích nộp tiền bảo hiểm tháng 02/2021

Trích Khoản 1; Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

“Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng; đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc; đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định; chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.”

Như vậy, trước ngày 28/02/2021, doanh nghiệp phải trích nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tháng 02/2021.

3.2 Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 02/2020

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP:

“Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.”

Tức là hạn nộp kinh phí công đoàn tháng 02/2020 chậm nhất là ngày 28/02/2021.

Lưu ý: Doanh nghiệp đã có hay chưa thành lập Công đoàn cơ sở vẫn phải nộp kinh phí công đoàn.

Như vậy, bài viết trên Ketoan.vn đã giúp các bạn hệ thống các công việc phải hoàn thành trong Sổ tay kế toán tháng 02. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình làm việc. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Một số vấn đề về kế toán sáng tạo trong doanh nghiệp

Xây dựng hệ thống kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Phát triển kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh mới

Dự báo những xu hướng thay đổi trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Chiến lược kế toán, kiểm toán ở Việt Nam định hướng đến năm 2030