Nổi bật 2 Từ 2021, chưa làm đủ 12 tháng được nghỉ bao nhiêu ngày...

Từ 2021, chưa làm đủ 12 tháng được nghỉ bao nhiêu ngày phép?

810

Nghỉ hằng năm luôn là vấn đề được đông đảo người lao động quan tâm. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ về chế độ này, nhất là đối với người lao động mới đi làm.  Vậy nếu chưa làm đủ năm thì người lao động được nghỉ phép năm bao nhiêu ngày?

Từ 2021, chưa làm đủ 12 tháng được nghỉ bao nhiêu ngày phép?

Số ngày nghỉ phép năm của người lao động làm dưới 12 tháng

Khoản 2 Điều 113 Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019 quy định cụ thể như sau:

Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Theo đó, số ngày nghỉ hằng nằm của người lao động chưa làm đủ 01 năm tương ứng với số tháng làm việc được tính như sau:

Số ngày nghỉ = (Số ngày nghỉ hằng năm :  12) x Số tháng làm việc thực tế

Trong đó:

Số ngày nghỉ hằng năm của người lao động nhiều hay ít tùy thuộc vào điều kiện làm việc theo quy định tại khoản 1 Điều 113 BLLĐ 2019, cụ thể:

– 12 ngày làm việc: Công việc trong điều kiện bình thường;

– 14 ngày làm việc: Lao động chưa thành niên, là người khuyết tật, làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

– 16 ngày làm việc: Người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Bên cạnh đó, theo BLLĐ năm 2019, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

Như vậy, người lao động có thể nghỉ phép năm thành nhiều lần hoặc với người mới đi làm, số ngày phép năm ít thì có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

Người lao động nghỉ phép năm được hưởng lương thế nào?

Người lao động khi nghỉ hằng năm được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động (căn cứ Điều 113 BLLĐ 2019). Ngoài ra, nếu chưa đến kỳ trả lương, người lao động nghỉ hằng năm còn được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

Cùng với đó, khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Đặc biệt, từ năm 2021, người lao động sẽ không được nhận tiền tàu xe và tiền lương cho những ngày đi đường khi nghỉ phép năm.

Trước đó, theo khoản 2 Điều 113 BLLĐ 2012, tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi đường do hai bên thoả thuận. Người lao động miền xuôi làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và ngược lại thì khi nghỉ hằng năm được người sử dụng lao động thanh toán tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi đường.

Như vậy, người lao động cần lưu ý những quy định trên để đòi hỏi quyền lợi chính đáng trong thời gian nghỉ hằng năm của mình.

Từ 2021, chưa nghỉ hết phép năm có còn được thanh toán?

Theo khoản 2 Điều 114 BLLĐ 2012, người lao động có thời gian làm việc dưới 12 tháng không nghỉ phép năm thì được thanh toán bằng tiền.

Tuy nhiên BLLĐ năm 2019 đã bãi bỏ quy định này. Đồng thời, theo Bộ luật mới, việc giải quyết chế độ cho người lao động khi chưa nghỉ phép năm cũng có sự thay đổi.

Khoản 3 Điều 113 BLLĐ 2019 chỉ rõ:

Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Như vậy, với quy định mới, người sử dụng lao động chỉ thanh toán tiền lương ứng với ngày chưa nghỉ phép năm cho người lao động thôi việc, bị mất việc làm. Đồng nghĩa rằng, người lao động vẫn làm việc tại doanh nghiệp sẽ không còn được thanh toán khoản tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Trong khi đó, theo khoản 1 Điều 114 BLLĐ năm 2012, người lao động chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm được người sử dụng lao động thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ nếu thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì lý do khác.

Vì vậy, từ năm 2021, người lao động bao gồm cả người làm dưới 12 tháng nếu chưa nghỉ hết phép năm sẽ không được thanh toán tiền lương với những ngày phép đó. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

Xem thêm:

Tải về miễn phí mẫu Đơn xin nghỉ phép chuẩn nhất

Được nghỉ phép bao nhiêu ngày mỗi năm? Cách tính lương nghỉ phép?

Từ 2021, Thời gian nghỉ phép năm sẽ tăng lên thế nào?

Tiền lương làm việc ngày nghỉ phép có được miễn thuế TNCN?

DN bị phạt thế nào nếu không trả lương ngày phép chưa nghỉ?