Nổi bật 2 Mời bạn đọc tải về mẫu file Excel sổ quỹ tiền mặt...

Mời bạn đọc tải về mẫu file Excel sổ quỹ tiền mặt trong doanh nghiệp

6796
Mời bạn đọc tải về mẫu file Excel sổ quỹ tiền mặt trong doanh nghiệp

Sổ quỹ tiền mặt là sổ dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt của doanh nghiệp. Đây là loại sổ sách vô cùng quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ mẫu file Excel sổ quỹ tiền mặt nhằm hỗ trợ thủ quỹ theo dõi tiền mặt trong đơn vị của mình.

Closeup shot of an entrepreneur working from home on his personal finances and savings Free Photo

1. Sổ quỹ tiền mặt là gì?

Sổ quỹ tiền mặt là loại sổ dùng cho thủ quỹ hoặc kế toán tiền mặt, để phản ánh tình hình thu chi, sử dụng quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam tại đơn vị.

2. Cách ghi sổ quỹ tiền mặt

Sổ này mở cho thủ quỹ: Mỗi quỹ dùng một sổ hay một số trang sổ. Sổ này cũng dùng cho kế toán chi tiết quỹ tiền mặt và tên sổ sửa lại là “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt”. Tương ứng với 1 sổ của thủ quỹ thì có 1 sổ của kế toán cùng ghi song song. Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, Phiếu chi đã được thực hiện nhập, xuất quỹ.

  • Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.
  • Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu thu, Phiếu chi.
  • Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi liên tục từ nhỏ đến lớn.
  • Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của Phiếu thu, Phiếu chi.
  • Cột 1: Số tiền nhập quỹ.
  • Cột 2: Số tiền xuất quỹ.
  • Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày phải khớp đúng với số tiền mặt trong két.
  • Định kỳ kế toán kiểm tra, đối chiếu giữa “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” với “Sổ quỹ tiền mặt”, ký xác nhận vào cột G.

Chú ý: Để theo dõi quỹ tiền mặt, kế toán quỹ tiền mặt phải mở “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” (Mẫu số S07a-DN). Sổ này có thêm cột F “Tài khoản đối ứng” để phản ánh số hiệu Tài khoản đối ứng với từng nghiệp vụ ghi Nợ, từng nghiệp vụ ghi Có của Tài khoản 111 “Tiền mặt”.

Mời bạn đọc tải về mẫu sổ quỹ tiền mặt TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Những thời điểm ghi vào sổ kế toán nhiều người còn nhầm lẫn

Hệ số kế toán là gì? Chi tiết về hệ số kế toán cho người mới

Mách bạn 3 phương pháp chữa sổ kế toán nhanh nhất

Tải về mẫu file in bìa sổ quỹ tiền mặt trong doanh nghiệp

Bạn sẽ xử lý thế nào nếu công ty cũ không chốt sổ BHXH?