Nổi bật 2 Tải về mẫu thành lập chi nhánh cho công ty TNHH một...

Tải về mẫu thành lập chi nhánh cho công ty TNHH một thành viên

234
Tải về mẫu thành lập chi nhánh cho công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên nếu muốn thành lập chi nhánh thì cần phải đăng ký tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Vậy thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty TNHH một thành viên như thế nào?

Tải về mẫu thành lập chi nhánh cho công ty TNHH một thành viên

Thành lập chi nhánh công ty TNHH một thành viên

Chi nhánh được thành lập ra, là đơn vị trực thuộc của công ty. Chi nhánh sẽ có trách nhiệm thực hiện toàn bộ hoặc thực hiện một phần chức năng của công ty. Kể cả những nhiệm vụ và những chức năng theo đại diện ủy quyền. Những ngành, nghề mà chi nhánh kinh doanh đều phải đúng so với ngành nghề của các chi nhánh kinh doanh của công ty tổng.

Trong Điều 46 của Luật doanh nghiệp 2014, Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về thành lập chi nhánh. Nếu doanh nghiệp quyết định thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện ở trong nước và ngoài nước, DN có thể đặt một hoặc đặt nhiều chi nhánh. Chi nhánh này có thể được đặt tại một địa phương nào đó dựa theo địa giới hành chính.

Nếu như công ty thành lập chi nhánh ở nước ngoài, sẽ được thành lập dựa trên quy định của pháp luật nước đó. Khi đã thành lập xong chi nhánh, kể từ 30 ngày làm việc, công ty phải thực hiện khai báo bằng văn bản đến Phòng đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH một thành viên

Trường hợp thành lập chi nhánh công ty TNHH một thành viên ở trong nước

Công ty thành lập chi nhánh trong nước sẽ chuẩn bị như sau:

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh. Sử dụng mẫu Phụ lục II – 11 Ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT)

Quyết định thành lập chi nhánh của chủ sở hữu công ty hoặc của hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh.

Bản sao hợp lệ về quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh khi thành lập

Những giấy tờ cá nhân về chứng thực người đứng đầu chi nhánh. Bao gồm có thẻ căn cước công dân, Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn có hiệu lực. Sử dụng bản sao hợp lệ có chứng thực.

Văn bản ủy quyền cho người đứng ra đi nộp hồ sơ và nhận kết quả. Giấy chứng thực cho cá nhân được người ủy quyền thực hiện thủ tục, sử dụng bản sao chứng thực.

Trường hợp thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài

Đăng ký chi nhánh công ty ở nước ngoài bao gồm những giấy tờ như sau:

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh ở nước ngoài. Sử dụng mẫu Phụ lục II – 11 Ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT)

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc các giấy tờ tương đương. Lưu ý sử dụng bản sao hợp lệ có công chứng.

Văn bản ủy quyền cho người đứng ra đi nộp hồ sơ và nhận kết quả. Giấy chứng thực cho cá nhân được người ủy quyền thực hiện thủ tục, sử dụng bản sao chứng thực.

Mời bạn đọc tải về mẫu thành lập chi nhánh công ty TẠI ĐÂY!

Xem thêm: 

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập là gì? Cách phân biệt thế nào?

Tổng hợp tất cả các loại thuế chi nhánh cần kê khai khi thành lập

Khi thành lập chi nhánh mới doanh nghiệp cần lưu ý những gì?

Điều kiện thành lập chi nhánh của tổ chức tài chính vi mô

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập kê khai thuế như thế nào?