Phần mềm khác Excel 2 Cách đơn giản để xác định số chẵn, số lẻ trong...

2 Cách đơn giản để xác định số chẵn, số lẻ trong Excel

16154
2 Cách đơn giản để xác định số chẵn, số lẻ trong Excel

Việc xác định số chẵn, số lẻ trên bảng tính Excel là một trong những yêu cầu công việc khá phổ biến với kế toán. Mục đích của nó là để tính toán các giá trị nâng cao, và thiết lập các chỉ số cần thiết trên bảng tính.

2 cách đơn giản để xác định số chẵn, số lẻ trong Excel

Xác định số chẵn bằng hàm ISEVEN

Để xác định số chẵn, chúng ta có thể sử dụng hàm ISEVEN. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Mở file Excel chứa nội dung cần xác định số chẵn.

Bước 2: Tại ô tính cần đưa về kết quả xác định, bạn nhập công thức như sau:

=IF(ISEVEN(Giá trị cần xác định), "Số chẵn", " ")

Trong đó:

  • IF: là hàm điều kiện.
  • ISEVEN: là hàm xác định số chẵn.
  • Số chẵn: là giá trị trả về khi kiểm tra nếu đó là số chẵn, nếu không phải sẽ trả về ký tự trống.

Ví dụ như bảng dưới đây ta nhập như sau:

2 cách đơn giản để xác định số chẵn, số lẻ trong Excel

Sau đó nhấn Enter, và kết quả sẽ trả về tại ô bạn nhập.

Bước 3: Sao chép để thực hiện cho những giá trị còn lại trong bảng. Bạn đưa con trỏ chuột xuống dưới, bên phải của ô tính đến khi xuất hiện dấu “+” thì kéo xuống các ô bên dưới.

2 cách đơn giản để xác định số chẵn, số lẻ trong Excel

Kết quả cuối cùng sẽ hiển thị như sau:

2 cách đơn giản để xác định số chẵn, số lẻ trong Excel

Xác định số lẻ bằng hàm ISODD

Bước 1: Mở file Excel chứa nội dung cần xác định số lẻ.

Bước 2: Tại ô tính cần đưa về kết quả xác định, bạn nhập công thức như sau:

=IF(ISODD(Giá trị cần xác định), "Số lẻ", " ")

Trong đó:

  • IF: là hàm điều kiện.
  • ISODD: là hàm xác định số lẻ.

  • Số lẻ: là giá trị trả về khi kiểm tra nếu đó là số lẻ, nếu không phải sẽ trả về ký tự trống.

Ví dụ như bảng dưới đây ta sẽ nhập như sau:

Sau đó nhấn Enter, kết quả sẽ trả về tại ô bạn nhập.

Bước 3: Sao chép để thực hiện cho những giá trị còn lại trong bảng. Bạn đưa con trỏ chuột xuống dưới, bên phải của ô tính đến khi xuất hiện dấu “+” thì kéo xuống các ô bên dưới. Kết quả sẽ hiện thị như sau:

Trên đây là 2 cách xác định số chẵn, số lẻ trong Excel. Mời bạn đọc tham khảo và áp dụng trong công việc của mình. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Mẹo Excel: Cách tạo lịch theo ngày, tuần, tháng, năm

Tải về file Excel xây dựng định mức xăng dầu trong doanh nghiệp vận tải

Tải về file Excel phân bổ chi phí trả trước ngắn và dài hạn

Một số cách xuống dòng trong cùng một ô trong Excel

Cách dùng hàm SUMIFS để lập bảng tổng hợp tài khoản ngân hàng trong Excel