Nổi bật 2 Một số trường hợp phải kê khai thuế theo từng lần phát...

Một số trường hợp phải kê khai thuế theo từng lần phát sinh

475

Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu những trường hợp phải kê khai thuế theo từng lần phát sinh theo quy định của pháp luật.

Men with finance report and money currency Free Vector

1. Thuế giá trị gia tăng

Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 11 quy định về khai thuế GTGT. Những trường hợp phải khai thuế phát sinh theo từng lần phát sinh gồm:

 • Khai thuế GTGT tạm tính đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.
 • Khai thuế GTGT đối với thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh số của người kinh doanh không thường xuyên.

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 12 quy định về khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Những trường hợp sau đây phải khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh.

 • Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Áp dụng đối với doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh bất động sản. Và doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản nếu có nhu cầu.
 • Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh áp dụng đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam. Hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi chung là nhà thầu nước ngoài). Mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn.
 • Doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản…. Doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản là doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh bất động sản.
 • Đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Thực hiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh.

3. Thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 16 quy định về khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân thì những trường hợp sau phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh như sau:

 • Cá nhân kinh doanh lưu động (buôn chuyến) khai thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh.
 • Cá nhân không kinh doanh. Nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng khai thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh.
 • Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thực hiện khai thuế theo từng lần phát sinh. Kể cả trường hợp được miễn thuế.
 • Cá nhân cư trú chuyển nhượng vốn góp thực hiện khai thuế theo từng lần chuyển nhượng. Không phân biệt có hay không phát sinh thu nhập.
 • Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.
 • Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty cổ phần chưa là công ty đại chúng. Nhưng tổ chức phát hành chứng khoán ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông.
 • Cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, nhận quà tặng khai thuế theo từng lần phát sinh. Kể cả trường hợp được miễn thuế.
 • Cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài thực hiện khai thuế theo từng lần phát sinh. Riêng cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại nước ngoài khai thuế theo quý.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 10, Khoản 3 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:

“ d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.”

Căn cứ theo quy định trên. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Xem thêm

Hướng dẫn xác định kê khai thuế GTGT theo tháng và theo quý

Những điều cần lưu ý khi xử lý, kê khai thuế giá trị gia tăng trong doanh nghiệp

Hướng dẫn chi tiết cách nộp tờ khai thuế GTGT qua mạng

Hướng dẫn kê khai Thuế khoán cho cá nhân và hộ gia đình

Các bước đơn giản để lập mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp