Nổi bật 2 Tải về file Excel quản lý công nợ phải trả người bán

Tải về file Excel quản lý công nợ phải trả người bán

12582

File excel giúp người dùng quản lý, theo dõi tình hình phát sinh, số dư công nợ phải trả người bán.

Nguồn tham khảo: Kế toán công nợ phải trả: Từ kiến thức tổng quan tới kinh nghiệm thực tế

Tải về file Excel quản lý công nợ phải trả người bán

File excel giúp người dùng quản lý, theo dõi tình hình phát sinh, số dư công nợ phải trả người bán. File excel quản lý công nợ phải trả người bán bao gồm:

 • Bảng điều khiển
 • Hướng dẫn
 • Số dư đầu kỳ
 • Nhập liệu
 • Tổng hợp hàng hóa
 • Chi tiết hàng hóa
 • Tổng hợp phải trả
 • Chi tiết phải trả

Bảng điều khiển

Đây là phần chứa tất cả các phần trong file, bạn chỉ cần chọn vào 1 phần nào đó, lập tức bạn sẽ được chuyển đến phần mà bạn chọn. Ví dụ bạn bấm vào phần hướng dẫn, lập tức bạn sẽ xem được phần hướng dẫn. Tại đây cũng có những thông tin doanh nghiệp sử dung phần mềm. Bạn cần nhập những thông tin cơ bản về doanh nghiệp của mình như:

 • Tên công ty doanh nghiệp:
 • Địa chỉ công ty:
 • Mã số thuế công ty:

Hướng dẫn

Tại sheet này có chữa hướng dẫn chi tiết cách sử dụng file. Trong đó sẽ chỉ cụ thể người dùng cần nhập dữ liệu vào những mục nào…

Số dư đầu kỳ

Tại sheet này có chứa thông tin về khách hàng, số dư nợ, trả trước đầu kỳ, danh mục hàng hóa, số tồn đầu kỳ…

Nhập liệu

Sheet này dùng để nhập những nghiệp vụ phát sinh hàng ngày vào. Các chỉ tiêu cần nhập như sau:

 • Ngày phát sinh
 • Số phiếu
 • Diễn giải
 • Mã hàng
 • Tên hàng
 • Thành tiền
 • Thanh toán
 • Còn nợ
 • Mã đối tượng
 • Tuổi nợ ( số ngày nợ)
 • Có một số cột sẽ phải nhập dữ liệu bằng tay như: Ngày phát sinh, số phiếu, diễn giải, mã hàng, thành tiền,…

Tổng hợp nợ phải trả

Tại đây sẽ có bảng tổng hợp công nợ phải trả theo đối tượng. Các chỉ tiêu sẽ có trong bảng là nợ đầu kỳ, trả trong kỳ, nợ trong kỳ, nợ cuối kỳ.

Chi tiết nợ phải trả

Tại đây sẽ có chi tiết từng nghiệp vụ phát sinh nợ phải trả theo từng đối tượng trong kỳ.

Các bạn có thể tải về file Excel quản lý công nợ phải trả người bán TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mẹo tạo thông báo hợp đồng sắp hết hạn trong Excel

Tải về file Excel chấm công và tính lương làm theo ca

Hướng dẫn cách cập nhật Excel lên phiên bản mới nhất

2 File Excel cực hữu ích cho kế toán công ty xây dựng

Mời bạn đọc tải về file Excel tính lương tăng ca làm thêm giờ