Kế toán cho người mới bắt đầu Học kế toán máy Hướng dẫn lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN theo quý trên...

Hướng dẫn lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN theo quý trên HTKK

836

Trong bài viết sau đây, Ketoan.vn sẽ hướng dẫn các bạn các bước để lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu số 05/KK-TNCN trên phần mềm HTKK.

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm

Đầu tiên, các bạn cần mở phần mềm HTKK lên, sau đó nhập mã số thuế của đơn vị cần lập tờ khai rồi bấm Đồng ý.

Bước 2: Chọn tờ khai

Sau khi màn hình chính của phần mềm hiện lên. Các bạn chọn mục Kê khai => Thuế Thu Nhập Cá Nhân => 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT92/2015)

Bước 3: Chọn kỳ tính thuế

Sau khi chọn tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN. Cửa sổ Chọn kỳ tính thuế hiện lên. Tại đây các bạn chọn kỳ tính thuế theo quý và chọn loại tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung.

Bước 3: Lập tờ khai

Nếu bạn lập tờ khai lần đầu thì tại cửa sổ Chọn kỳ tính thuế bạn chọn Tờ khai lần đầu. Lúc này màn hình sẽ hiện ra mẫu tờ khai như sau:

Chỉ tiêu [21] Tổng số người lao động:

Là tổng số cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong kỳ.

Chi tiêu [22] Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động:

Là tổng số cá nhân cư trú nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công theo Hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên. Mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong kỳ.

Chỉ tiêu [24] Tổng số cá nhân đã khấu trừ – Cá nhân cư trú:

Là số cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ thuế.

Chỉ tiêu [25] Tổng số cá nhân đã khấu trừ – Cá nhân không cư trú:

Là số cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ thuế.

Chỉ tiêu [27] Tổng thu nhập chịu thuế TNCN trả cho cá nhân – Cá nhân cư trú:

Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công. Mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân cư trú trong kỳ.

Chỉ tiêu [28] Tổng thu nhập chịu thuế TNCN trả cho cá nhân – Cá nhân không cư trú:

Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công. Mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân không cư trú trong kỳ.

Chỉ tiêu [30] Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế – Cá nhân cư trú:

Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công. Và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công. Mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân cư trú. Thuộc diện phải khấu trừ thuế theo trong kỳ.

Chỉ tiêu [31] Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế-Cá nhân không cư trú:

Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công. Và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công. Mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân không cư trú. Thuộc diện phải khấu trừ thuế trong kỳ.

Chỉ tiêu [33] Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ – Cá nhân cư trú:

Là số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của các cá nhân cư trú trong kỳ.

Chỉ tiêu [34] Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ – Cá nhân không cư trú:

Là số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của các cá nhân không cư trú trong kỳ.

Chỉ tiêu [35] Tổng TNCT từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động:

Là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.

Sau khi nhập xong hết tất cả chỉ tiêu trên. Các bạn tiến hành kiểm tra lại số liệu. Sau đó bấm Ghi để lưu dữ liệu. Rồi nhấn Kết xuất để xuất dữ liệu nếu cần.

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN trên phần mềm HTKK. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Hướng dẫn cách lập giấy đề nghị hoàn thuế mẫu 01/ĐNHT trên HTKK

Cách lập tờ khai phí bảo vệ môi trường (01/BVMT) trên phần mềm HTKK

Cách lập tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản (01/TTS) trên phần mềm HTKK

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế tài nguyên (02/TAIN) trên phần mềm HTKK

Hướng dẫn lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN trên phần mềm HTKK