Tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm TNLĐ – BNN thay đổi từ ngày 15/7/2020

Tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm TNLĐ - BNN thay đổi từ ngày 15/7/2020
Đăng bởi Nguyễn Tiến Huy - 19/06/2020
ketoan.vn
231 Lượt đọc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/7/2020) điều chỉnh mức đóng vào quỹ TNLĐ – BNN (Tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp) với một số doanh nghiệp đủ điều kiện.

Tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm TNLĐ - BNN thay đổi từ ngày 15/7/2020

1. Điều chỉnh mức đóng vào quỹ bảo hiểm TNLĐ – BNN

Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình, theo một trong các mức sau:

  • Mức đóng bình thường bằng 0.5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội; đồng thời được áp dụng đối với người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước;
  • Mức đóng bằng 0.3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội được áp dụng đối với doanh nghiệp bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này.

2. Các trường hợp được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào quỹ bảo hiểm TNLĐ – BNN

Doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được áp dụng mức đóng 0.3% nếu bảo đảm các điều kiện sau đây:

  • Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội;
  • Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất;
  • Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

3. Tỷ lệ đóng các lại bảo hiểm

Cụ thể, mức đóng các loại BHXH, BHYT, BHTN của từng trường hợp người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài sau điều chỉnh như sau:

a. Đối với người lao động Việt Nam

  • Trường hợp doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ LĐ-TB&XH:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHYT

BHTN

BHXH

BHYT

BHTN

Hưu trí

Ốm đau Thai sản

TNLĐ-BNN

Hưu trí

Ốm đau Thai sản

TNLĐ-BNN

14%

3%

0.3%

3%

1%

8%

1.5%

1%

21.3%

10.5%

Tổng cộng 31.8%

  • Trường hợp doanh nghiệp không gửi văn bản đề nghị hoặc đã hết thời gian được đóng với mức thấp hơn:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHYT

BHTN

BHXH

BHYT

BHTN

Hưu trí

Ốm đau Thai sản

TNLĐ-BNN

Hưu trí

Ốm đau Thai sản

TNLĐ-BNN

14%

3%

0.5%

3%

1%

8%

1.5%

1%

21.5%

10.5%

Tổng cộng 32%

b. Đối với người lao động nước ngoài

  • Trường hợp Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ LĐ-TN&XH:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHYT

BHTN

BHXH

BHYT

BHTN

Hưu trí

Ốm đau Thai sản

TNLĐ-BNN

Hưu trí

Ốm đau Thai sản

TNLĐ-BNN

3%

0.3%

3%

1.5%

6.3%

1.5%

Tổng cộng 7.8%

  • Trường hợp Doanh nghiệp không gửi văn bản đề nghị hoặc đã hết thời gian được đóng với mức thấp hơn:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHYT

BHTN

BHXH

BHYT

BHTN

Hưu trí

Ốm đau Thai sản

TNLĐ-BNN

Hưu trí

Ốm đau Thai sản

TNLĐ-BNN

3%

0.5%

3%

1.5%

6.5%

1.5%

Tổng cộng 8%

Như vậy, bài viết trên đã chỉ ra những quy định mới về tỷ lệ đóng quỹ bảo hiểm TNLĐ – BNN tại Nghị định 58/2020/NĐ-CP. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Khi nào được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Lương làm thêm giờ có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Những trường hợp nào bị truy thu tiền đóng bảo hiểm xã hội?

Doanh nghiệp bắt buộc phải trang bị những loại bảo hiểm nào cho NLĐ?

Bảo hiểm y tế tự nguyện là gì? Mua bảo hiểm ý tế tự nguyện bằng cách nào?

 

 

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *