Nổi bật 2 Lao động nữ khi sinh con được hưởng những khoản trợ cấp...

Lao động nữ khi sinh con được hưởng những khoản trợ cấp nào?

495
sinh con

Khi sinh con, lao động nữ sẽ được hưởng một số khoản trợ cấp theo luật định. Đó là những khoản trợ cấp gì, mức hưởng ra sao? Cùng Ketoan.vn tìm hiểu tại bài viết dưới đây nhé.

Lao động nữ khi sinh con được hưởng những khoản trợ cấp nào?

Trợ cấp một lần khi sinh con

Trích Điều 38, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

Theo đó, khi sinh con hoặc nhận con nuôi, lao động nữ được hưởng trợ cấp một lần, cho mỗi con. Mức hưởng là 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con (nhận nuôi con).

Mức lương cơ sở hiện nay vẫn giữ ở mức là 1.490.000 đồng. Vì vậy, mức trợ cấp một lần khi sinh con là:

2 x 1.490.000 đồng = 2.980.000 đồng

Trợ cấp trong thời gian nghỉ thai sản

Trích Điều 39, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.”

Như vậy, mức hưởng chế độ thai sản một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản.

Để làm rõ ta xét ví dụ sau đây:

Chị Trang tham gia đóng BHXH từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2018 với mức lương đóng BHXH là 5 triệu đồng/tháng. Từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2019, mức lương đóng BHXH của chị là 6 triệu đồng/tháng. Chị Trang nghỉ sinh vào tháng 5/2019.

Như vậy mức trợ cấp thai sản 1 tháng chị Trang nhận được là:

(5 triệu đồngx2 tháng + 6 triệu đồngx4 tháng) : 6 = 5,67 triệu đồng

Trợ cấp dưỡng sức sau sinh

Lao động nữ khi sinh con được hưởng những khoản trợ cấp nào?

Trích Điều 41, Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở”.

Như vậy, sau khi kết thúc kỳ nghỉ thai sản, lao động nữ sẽ quay trở lại làm việc. Trong thời gian 30 ngày đầu, nếu có biểu hiện sức khỏe còn yếu thì được nghỉ sức khỏe từ 5 đến 10 ngày. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Cụ thể:

  • Lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên: tối đa 10 ngày.
  • Lao động nữ sinh con phải phẫu thuật: tối đa 7 ngày.
  • Tối đa 5 ngày với các trường hợp còn lại.

Trong đó, mức hưởng một ngày bằng 30% mức lương cơ sở, tương đương với mức hiện hành là 447.000 đồng/ngày.

Trên đây là những khoản trợ cấp mà lao động nữ được hưởng khi sinh con. Mời bạn đọc thêm các bài viết khác của trang tin Ketoan.vn.

Xem thêm:

Nghỉ việc sau khi nghỉ không lương có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

11 Khoản phụ cấp, trợ cấp không chịu thuế thu nhập cá nhân

Khi nào được nhờ người khác nhận hộ tiền trợ cấp thất nghiệp?

Thêm trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/7/2020

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19