Kế toán cho giám đốc old Doanh nghiệp nhà nước có những đặc điểm gì?

Doanh nghiệp nhà nước có những đặc điểm gì?

525

Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) có những đặc điểm gì, được tổ chức như thế nào? Hãy cùng Ketoan.vn tìm hiểu tại bài viết dưới đây.

Doanh nghiệp nhà nước là gì, có những đặc điểm gì?

Doanh nghiệp nhà nước là gì?

Theo Luật Doanh nghiệp 2014: “Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.” 

Theo Khoản 1, Điều 2, Nghị định 49/2014/NĐ-CP, DNNN bao gồm:

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế.
  • Công ty mẹ của tổng công ty nhà nước.
  • Công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ – công ty con.
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập.
  • Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Đặc điểm của DNNN

– Theo định nghĩa ở trên, DNNN thuộc sở hữu hoàn toàn của nhà nước. Do đó, nhà nước có toàn quyền quyết định với mọi hoạt động của doanh nghiệp.

– DNNN hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Theo đó, DNNN được tổ chức quản lý theo một trong hai mô hình sau:

  • Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
  • Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

– DNNN có tư cách pháp nhân. Đặc điểm này xuất phát từ đặc điểm doanh nghiệp nhà nước hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân nên DNNN có tư cách pháp nhân.

DNNN chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính và các khoản nợ phát sinh trong hoạt động kinh doanh bằng toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp. Trong đó, chủ sở hữu của DNNN (nhà nước) chỉ chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính và các khoản nợ của doanh nghiệp trong phạm vi phần vốn nhà nước cam kết góp vào doanh nghiệp.

Phân loại DNNN

Doanh nghiệp nhà nước là gì, có những đặc điểm gì?

Căn cứ vào hình thức tổ chức 

Căn cứ theo hình thức tổ chức, DNNN được chia thành 5 nhóm:

– Công ty nhà nước. Đây là doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

– Công ty cổ phần nhà nước. Đây là công ty cổ phần trong đó tất cả các cổ đông là các công ty nhà nước hoặc tổ chức được nhà nước ủy quyền góp vốn.

– Công ty TNHH nhà nước một thành viên. Đây là công ty trách nhiệm hữu hạn do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

– Công ty TNHH nhà nước có từ hai thành viên trở lên. Đây là công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó tất cả các thành viên đều là công ty nhà nước hoặc có thành viên là công ty nhà nước, thành viên được ủy quyền góp vốn.

– Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước. Đây là doanh nghiệp trong đó cổ phần hoặc vốn góp của nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ.

Căn cứ vào nguồn vốn

Căn cứ vào nguồn vốn, DNNN được chia thành 2 nhóm:

– DNNN do nhà nước sở hữu 100% vốn. Bao gồm: công ty nhà nước, công ty cổ phần nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước hai thành viên trở lên.

– Doanh nghiệp do nhà nước có cổ phần, vốn góp chi phối. Bao gồm: công ty cổ phần nhà nước mà nhà nước chiếm trên 50% cổ phiếu, công ty trách nhiệm hữu hạn mà nhà nước chiếm trên 50% vốn góp.

Căn cứ vào mô hình tổ chức quản lý

Căn cứ vào mô hình tổ chức quản lý, DNNN được chia thành 2 nhóm:

– DNNN có hội đồng quản trị.

– DNNN không có hội đồng quản trị.

Trên đây là một số thông tin về DNNN mà bạn đọc nên nắm bắt. Hy vọng bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Công ty hợp danh là gì? Quyền và nghĩa vụ của các thành viên

Thủ thuật Lapping trong kế toán là gì? Cách phát hiện và ngăn chặn

Đã nghỉ hưu nhưng tiếp tục đi làm tại doanh nghiệp có cần đóng BHXH?

Công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội, NLĐ cần làm gì?

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập công ty bất động sản