Kinh nghiệm Thời gian trước khi nghỉ việc có được tính cả nghỉ ốm...

Thời gian trước khi nghỉ việc có được tính cả nghỉ ốm đau không?

811

Như bạn cũng biết rằng, bất cứ ai có hợp đồng lao động đều phải tuân thủ theo Luật lao động.  Nếu như muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng, người lao động cần phải báo trước một khoảng thời gian nhất định cho bên sử dụng lao động. Như vậy, đối với những người lao động có thời gian nghỉ ốm đau, như vậy có được tính hay không?

Thời gian trước khi nghỉ việc có được tính cả nghỉ ốm đau không?

Quy định về thời hạn báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động

Khi người lao động có ý định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Người lao động cần phải báo trước cho bên sử dụng lao động. Điều này đã được quy định rõ ràng ở trong Điều 37 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13. Cụ thể về thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được quy định như sau:

Người lao động cần báo trước 3 ngày là việc

Đối với báo trước 3 ngày nghỉ việc, áp dụng đối với những trường hợp như sau:

  • Khi người lao động không được bên sử dụng lao động bố trị địa điểm làm việc. Không được bố trí đúng công việc hoặc điều kiện làm việc không đúng với những gì đã thỏa thuận ở trong hợp đồng
  • Bên phía sử dụng lao động không trả lương đầy đủ hoặc không trả lương đúng với thời hạn đã quy định ở trong hợp đồng.
  • Trong quá trình lao động, người lao động bị ngược đãi, nị quấy rối hoặc bị cưỡng bức
  • Trong quá trình lao động, người lao động bị tai nạn nghề nghiệp và đã nghỉ đủ số ngày để điều trị. Tuy nhiên, sau khi điều trị nhưng chưa phục hồi để khả năng lao động.
  • Khi ngời lao động có hoàn cảnh khó khăn, vì việc riêng mà không thể tiếp tục công việc đó. Hoặc những trường hợp người lao động được bầu, được bổ nhiệm ở những cơ quan dân cử. Nhưng phải trong trường hợp người lao động đang làm công việc mùa vụ hoặc làm những công việc có thời hạn dưới 12 tháng.

Một số những trường hợp phải báo trước khác

Thời gian trước khi nghỉ việc có được tính cả nghỉ ốm đau không?

Đối với những công việc phải xác định thời hạn. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động cần phải thông báo cho bên sử dụng lao động ít nhất trước 45 ngày

Đối với những trường hợp lao động nữ đang mang thai. Nếu như chỉ định của sở y tế khám chữa bệnh thì sẽ nghỉ việc theo chỉ định đó.

Nếu không báo trước, người lao động sẽ phải bồi thường

Một số mức bồi thường như sau:

  • Bồi thường bằng với mức nửa tháng tiền lương của người lao động
  • Bồi thường bằng số tiền lương của những ngày người lao động nghỉ nhưng không báo trước với bên sử dụng lao động

Thời hạn báo trước khi nghỉ việc có được  tính cả vào ngày nghỉ ốm đau không?

Khi người lao động bị ốm đai. Hoặc bị tai nạn nhưng tai nạn này không phải do tai nạn lao động. Muốn được hưởng chế độ ốm đau. Người lao động cần phải có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền. Như vậy, khi nghỉ việc do ốm đau. Người lao động mới có thể được hưởng chế độ ốm đau theo khoản 1, điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13.

Ngoại trừ một số những trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc. Nguyên nhân do tự hủy hoại sức khỏe hoặc do sử dụng rượu bia, chất ma túy, chất kích thích khác.

Như vậy, khi người lao động nghỉ và được hưởng chế độ ốm đau. Kể cả khi khi người lao động báo trước thời gian nghỉ việc. Cần phải đáp ứng được đầy đủ những điều kiện như sau:

  • Người lao động bị ốm đau và phải xin nghỉ việc
  • Đồng thời, cần phải có dấu xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền. Nơi người lao động đã khám chữa bệnh tại đó.

Như vậy, khi người lao động nghỉ ốm đau ở trong khoảng thời gian này. Cần phải đáp ứng được tất cả những điều kiện trên. Người lao động vẫn sẽ được tính vào thời hạn báo trước khi nghỉ việc.

Xem thêm: 

NLĐ cần lưu ý 6 điểm trên giấy chứng nhận nghỉ việc để hưởng BHXH

Đang mang thai mà nghỉ việc thì có được hưởng chế độ thai sản không?

Từ 2021, bắt đầu kéo dài thời gian thanh toán lương khi nghỉ việc

Nữ lao động nghỉ thai sản rồi nghỉ việc luôn có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Nghỉ việc sau khi nghỉ không lương có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?