Quy định Bảo Hiểm Quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế 5...

Quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

364
Doctor filling up a life insurance form

Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ cùng các bạn tìm hiểu quyền lợi mà bạn sẽ được hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục trở lên.

1. Quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Theo Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014. Từ ngày 1/1/2015, các trường hợp có thẻ Bảo hiểm y tế đã tham gia Bảo hiểm y tế từ đủ 5 năm liên tục kể từ ngày tham gia và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì sẽ được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo.

Khi được cấp giấy chứng nhận này, người tham gia Bảo hiểm y tế không phải thanh toán phần cùng chi trả 5% hoặc 20% chi phí khám chữa bệnh. Chỉ áp dụng đối với trường hợp đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

2. Điều kiện được hưởng

Để được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên. Cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên;
  • Có số tiền cùng chi trả chi phí chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở;
  • Đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến.

3. Phương pháp xác định thời gian tham gia BHYT liên tục 5 năm

Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC như sau:

Từ ngày 01/01/2016, thẻ BHYT cấp cho người tham gia phải thể hiện thời gian tham gia liên tục trước đó theo tháng, tối đa là 60 tháng, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và Điểm i Khoản 3 Điều 1 Thông tư này. Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng;

Người lao động được cử đi học tập hoặc công tác tại nước ngoài, thời gian tham gia BHYT liên tục bao gồm thời gian học tập hoặc công tác tại nước ngoài cho đến ngày có quyết định trở lại làm việc của cơ quan, tổ chức cử đi;

Người lao động đi lao động tại nước ngoài, trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhập cảnh về nước nếu tham gia BHYT thì thời gian tham gia BHYT liên tục bao gồm toàn bộ thời gian đi lao động tại nước ngoài và thời gian kể từ khi về nước đến thời điểm tham gia BHYT;

Người lao động trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật việc làm nếu không tham gia BHYT theo các nhóm khác, thì thời gian tham gia BHYT liên tục bao gồm thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm.”

Riêng địa bàn Hà Nội hiện nay có quy định riêng về cách tính thời gian tham gia BHYT liên tục theo mục B Công văn 2777/BHXH như sau:

  • ​Trước ngày 01/01/2015. Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian tham gia không gián đoạn. Trừ các trường hợp hưởng quyền lợi thẻ BHYT do quỹ BHXH đảm bảo: ốm đau dài ngày,thai sản…
  • ​Từ ngày 01/01/2015. Thời gian tham gia BHYT liên tục: gián đoạn không quá 03 tháng trong năm tài chính. Hoặc 02 năm tài chính không quá 3 tháng vẫn được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục.

Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã nắm rõ được những quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm TNLĐ – BNN thay đổi từ ngày 15/7/2020

Lương làm thêm giờ có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Khi nào được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Doanh nghiệp bắt buộc phải trang bị những loại bảo hiểm nào cho NLĐ?

Bảo hiểm y tế tự nguyện là gì? Mua bảo hiểm ý tế tự nguyện bằng cách nào?