Hướng dẫn cách sử dụng hàm IFERROR trong Excel

Đăng bởi Nguyễn Tiến Huy - 08/06/2020
ketoan.vn
410 Lượt đọc

Trong quá trình làm việc trên Excel, nếu như bảng tính của bạn có quá nhiều công thức trả về giá trị lỗi gây khó chịu thì hãy sử dụng hàm IFERROR để sửa những lỗi này. Hãy theo dõi bài viết sau để nắm rõ cách sử dụng hàm IFERROR trong Excel.

1. Cấu trúc hàm IFERROR

Cú pháp hàm: =IFERROR(value, value_if_error)

Trong đó:

  • Value: đối số bắt buộc, là đối số cần kiểm tra xem có lỗi không.
  • Value_if_error: đối số bắt buộc, là giá trị trả về nếu công thức của đối số Value bị lỗi. Các kiểu lỗi sau đây được đánh giá: #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? hoặc #NULL!.

Lưu ý: Hàm IFERROR trong Excel nhận 2 giá trị (hoặc biểu thức) và kiểm tra, nếu:

  • Nếu giá trị đầu tiên được cung cấp không đánh giá lỗi, kết quả trả về sẽ là giá trị này.
  • Nếu giá trị đầu tiên được cung cấp đánh giá lỗi, kết quả trả về là giá trị thứ 2 được cung cấp.

2. Cách sử dụng hàm IFERROR

Ví dụ ta có bảng tính như hình dưới. Cột Số lượng và Tiền hàng đã được cho trước. Ta cần lấy Tiền hàng chia cho Số lượng để được Đơn giá. Lúc này sẽ có một số sản phẩm có đơn giá bị lỗi do số lượng là mẫu số = 0 nên phép tính không thể thực hiện. Trong trường hợp này, nếu không muốn hiển thị lỗi #DIV/0! thì ta có thể sử dụng hàm IFERROR để đặt giá trị trả về là 0 nếu công thức bị lỗi.

Áp dụng cấu trúc hàm bên trên ta có công thức trong trường hợp này như sau:

=IFERROR(F2/E2;0)

Sao chép công thức cho các ô còn lại ta sẽ thu được kết quả:

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm IFERROR trong Excel. Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã nắm rõ cách sử dụng hàm này. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng hàm DATEVALUE để chuyển đổi ngày trong Excel

Cách dùng hàm MAXA để tìm giá trị lớn nhất trong danh sách đối số

Cách sử dụng hàm DDB để tính khấu hao TSCĐ bằng phương pháp số dư giảm dần kép

Cách sử dụng hàm NPV trong Excel để tính giá trị hiện tại của dự án đầu tư

Cách sử dụng hàm RIGHT để trích xuất các ký tự từ chuỗi văn bản

 

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *