Phần mềm khác Excel Cách sử dụng hàm DDB để tính khấu hao TSCĐ bằng phương...

Cách sử dụng hàm DDB để tính khấu hao TSCĐ bằng phương pháp số dư giảm dần kép

1758

Trong bài viết sau đây, Ketoan.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm DDB để tính khấu hao TSCĐ bằng phương pháp số dư giảm dần kép.

1. Cấu trúc hàm DDB

Cú pháp hàm: =DDB(cost, salvage, life, period, [factor])

Trong đó:

  • Cost: đối số bắt buộc, là chi phí ban đầu của tài sản.
  • Salvage: đối số bắt buộc, là giá trị sau khi khấu hao (đôi lúc được gọi là giá trị thu hồi của tài sản). Giá trị này có thể bằng 0.
  • Life: đối số bắt buộc, là số kỳ khấu hao tài sản (đôi khi được gọi là tuổi thọ hữu ích của tài sản).
  • Period: đối số bắt buộc, là số kỳ mà bạn muốn tính khấu hao. Kỳ khấu hao phải dùng cùng đơn vị với tuổi thọ.
  • Factor: đối số tùy chọn, là tỷ lệ để giảm dần số dư. Nếu bỏ qua đối số factor, nó được giả định bằng 2 (phương pháp số dư giảm kép).

Lưu ý:

  • Tất cả đối số đều phải là số dương
  • Phương pháp số dư giảm dần kép tính khấu hao theo tỷ suất tăng dần. Khấu hao lớn nhất trong kỳ thứ nhất và giảm trong các kỳ kế tiếp. Hàm DDB dùng công thức sau đây để tính toán khấu hao trong một kỳ:
    Min( (chi phí – tổng khấu hao từ những kỳ trước) * (hệ số/tuổi thọ); (chi phí – thu hồi – tổng khấu hao từ những kỳ trước) )

2. Cách sử dụng hàm DDB

Ví dụ ta có một tài sản có chi phí ban đầu bỏ ra là 100.000.000. Giá trị thu hồi bằng 0 và có thời gian khấu hao là 5 năm.

Áp dụng cấu trúc hàm DDB như trên, ta có công thức tính khấu hao trong năm thứ 1 như sau:

=DDB(B1;B2;B3;1)

Trong trường hợp sử dụng factor là 1,5. Ta có công thức tính khấu hao cho năm thứ 1 như sau:

=DDB(B1;B2;B3;1;1,5)

Để tính khấu hao cho tháng, ta nhân thời gian khấu hao (năm) với 12. Ví dụ để tính khấu hao trong tháng thứ 10, ta có công thức như sau:

=DDB(B1;B2;B3*12;10)

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm DDB để tính khấu hao TSCĐ trong Excel. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình làm việc. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Cách sử dụng hàm NPV trong Excel để tính giá trị hiện tại của dự án đầu tư

Hướng dẫn cách sử dụng hàm TIME để trả về giá trị thời gian trong Excel

Cách sử dụng hàm SUBSTITUTE để thay thế chuỗi văn bản trong Excel