Kinh nghiệm Mùa Báo cáo Thu nhập là gì và khi nào nó diễn...

Mùa Báo cáo Thu nhập là gì và khi nào nó diễn ra?

1732
Mùa Báo cáo Thu nhập là gì và khi nào nó diễn ra?

Mùa báo cáo thu nhập (tiếng Anh: Earnings Season) đề cập đến thời gian các tháng trong năm, khi mà phần lớn thu nhập hàng quí của công ty được công bố ra công chúng.

Mùa Báo cáo Thu nhập là gì và khi nào nó diễn ra?

Mùa báo cáo thu nhập là gì?

Mùa báo cáo thu nhập trong tiếng Anh là Earnings Season.

Mùa báo cáo thu nhập đề cập đến thời gian các tháng trong năm, mà phần lớn thu nhập hàng quí của công ty được công bố ra công chúng.

Mùa báo cáo thu nhập thường diễn ra trong tháng ngay sau khi kết thúc mỗi quí tài chính. Nghĩa là các mùa báo cáo thu nhập thường rơi vào tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 trong năm.

Những ngày chậm trễ này là do sự tạm dừng giữa kì kế toán hằng quí kết thúc và thời gian các công ty có thể công bố thu nhập của mình ra công chúng.

Mùa báo cáo thu nhập diễn ra khi nào?

Không có thời gian kết thúc chính thức cho mùa báo cáo thu nhập, nhưng mùa báo cáo được coi là kết thúc khi hầu hết các công ty lớn đã phát hành báo cáo thu nhập hàng quí của họ. Mùa báo cáo thường diễn ra khoảng sáu tuần sau khi bắt đầu mùa báo cáo.

Ví dụ, với mùa báo cáo cho quí IV, mọi người sẽ thường thấy số lượng báo cáo thu nhập được công bố trong tuần thứ hai của tháng 1.

Gần cuối tháng 2, số lượng báo cáo thu nhập bắt đầu giảm xuống mức gần với trước mùa báo cáo thu nhập.

Thời gian giữa mỗi mùa báo cáo thu nhập là rất ít.

Ví dụ, mùa báo cáo thu nhập cho quí đầu tiên bắt đầu vào đầu tháng 4, tức là hơn một tháng sau khi kết thúc mùa báo cáo thu nhập quí IV.

Mặc dù hầu hết các công ty đều báo cáo theo chuẩn một năm dương lịch, nhưng vẫn có một số công ty đại chúng có năm tài chính không tương ứng với một năm dương lịch.

Ví dụ, công ty Walmart ở Mỹ có năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 1. Ngày kết thúc năm tài chính muộn này cho phép công ty có nhiều thời gian sau kì nghỉ lễ để nắm bắt hoàn toàn tất cả lợi nhuận các giao dịch diễn ra vào cuối năm nghỉ lễ.

Do đó, Walmart có thể sẽ công bố báo cáo thu nhập của mình ra công chúng vào cuối mùa báo cáo thu nhập thông thường.

Mùa báo cáo thu nhập và các nhà đầu tư

Mùa báo cáo thu nhập là thời điểm bận rộn nhất trong năm đối với những người làm việc trong thị trường và theo dõi thị trường, vì hầu như mọi công ty giao dịch công khai lớn sẽ báo cáo kết quả quí trước của họ.

Các nhà phân tích và quản lí thường đặt ra các hướng dẫn và ước tính của họ tương ứng với các quí cụ thể hoặc kết thúc năm tài chính.

Do đó, kết quả được báo cáo bởi các công ty trong mùa báo cáo thu nhập thường có vai trò lớn trong diễn biến cổ phiếu của họ.

Một số nhà phân tích muốn biết thu nhập công ty trước thuế (EBT). Một số nhà phân tích lại muốn biết thu nhập trước lãi suất và thuế (EBIT).

Các nhà phân tích khác, chủ yếu trong các ngành có mức tài sản cố định cao, thích biết được thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao, còn được gọi là EBITDA. Tất cả ba cách mô tả mức độ lợi nhuận khác nhau.

Khi mùa báo cáo thu nhập đến gần, nhiều nhà phân tích sẽ tiến hành định giá nội tại để xác định xem giá thị trường hiện tại của một cổ phiếu của công ty có bị định giá quá cao hay không.

Khi biết giá trị nội tại, các nhà đầu tư sẽ xem xét có nên mua, bán hay nắm giữ cổ phiếu hay không.

Các nhà phân tích cơ bản sẽ xem xét các khía cạnh định tính (mô hình kinh doanh, quản trị và các yếu tố ngành) và định lượng (tỉ lệ và phân tích báo cáo tài chính) của một doanh nghiệp.

Mô hình dòng tiền chiết khấu tự do là một công cụ định giá thường được sử dụng, dựa trên dòng tiền tự do của công ty và chi phí vốn bình quân gia quyền WACC.

The columns of coins on grass Free Photo

Các cuộc gặp gỡ trong Mùa báo cáo thu nhập

Trong mùa báo cáo thu nhập, các nhóm quan hệ các nhà đầu tư sẽ tổ chức các cuộc gặp gỡ để bàn về thu nhập, nơi mà công chúng có thể hỏi và lắng nghe ban điều hành công ty mô tả kết quả của công ty trong quí đó.

Các chủ đề thường được đề cập trong cuộc gặp gỡ bao gồm thảo luận về hiệu suất tài chính, mọi thay đổi về quản lí, thay đổi trong quản trị doanh nghiệp, liên quan pháp lí, thay đổi ngành và hơn thế nữa.

Có nhiều cách đo lường thu nhập của công ty và ban điều hành thường sẽ thảo luận về bối cảnh kết quả thu nhập của công ty.

Phần lớn các công ty niêm yết công khai tổ chức các cuộc gặp gỡ thảo luận. Nhiều công ty cũng cung cấp bản ghi âm hoặc công bố diễn biến cuộc gặp gỡ trên các trang web công ty của họ sau khi diễn ra, giúp các nhà đầu tư tiềm năng có thể biết được những thông tin này.

Xem thêm

Những cách tra cứu nhanh thông tin Bảo hiểm Xã hội

Có được nhận bảo hiểm thất nghiệp nhiều lần không?

Nữ lao động nghỉ thai sản rồi nghỉ việc luôn có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Tải về mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc được hưởng bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn cách tra cứu bảo hiểm xã hội mới nhất