Phần mềm khác Excel Cách sử dụng hàm SUBSTITUTE để thay thế chuỗi văn bản trong...

Cách sử dụng hàm SUBSTITUTE để thay thế chuỗi văn bản trong Excel

1828

Hàm SUBSTITUTE được sử dụng trong Excel để thay thế chuỗi văn bản cũ thành chuỗi văn bản mới. Hãy theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm SUBSTITUTE trong Excel.

1. Cấu trúc hàm SUBSTITUTE

Cú pháp hàm: =SUBSTITUTE(text, old_text, new_text, [instance_num])

Trong đó:

  • Text: đối số bắt buộc, là văn bản hoặc tham chiếu đến ô chứa văn bản mà bạn muốn thay thế các ký tự trong đó.
  • Old_text: đối số bắt buộc, là văn bản mà bạn muốn được thay thế.
  • New_text: đối số bắt buộc, là văn bản mà bạn muốn thay thế cho old_text.
  • Instance_num: đối số tùy chọn, xác định số lần xuất hiện của old_text mà bạn muốn thay bằng new_text. Nếu bạn xác định instance_num, thì số lần xuất hiện đó của old_text được thay thế. Nếu không, mọi lần xuất hiện của old_text trong văn bản được đổi thành new_text.

2. Cách sử dụng hàm SUBSTITUTE

Ví dụ ta có bảng dữ liệu như hình dưới. Cần sửa lại Mã hàng theo các yêu cầu dưới đây.

a. Đổi chữ VT thành HH

Để thực hiện đổi chữ VT thành HH, ta có công thức cho mã hàng đầu tiên như sau:

=SUBSTITUTE(B2;”VT”;”HH”)

Sao chéo công thức cho các ô còn lại ta thu được kết quả:

b. Đổi tất cả số 0 trong mã thành số 9

Để thực hiện đổi tất cả số 0 trong mã thành số 9, ta có công thức cho mã hàng đầu tiên như sau:

=SUBSTITUTE(B2;0;9)

Sao chéo công thức cho các ô còn lại ta thu được kết quả:

c. Đổi số 0 đầu tiên trong mã thành số 9

Để thực hiện đổi số 0 đầu tiên trong mã thành số 9, ta có công thức cho mã hàng đầu tiên như sau:

=SUBSTITUTE(B2;0;9;1)

Sao chéo công thức cho các ô còn lại ta thu được kết quả:

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm SUBSTITUTE trong Excel. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình làm việc. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Cách sử dụng hàm VALUE để đổi chuỗi ký tự thành số trong Excel

Hướng dẫn dùng hàm SUMIFS để tính tổng theo nhiều điều kiện trong Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm INDIRECT để tạo vùng tham chiếu trong Excel