Kinh nghiệm Thông lệ kế toán là gì? Thông lệ kế toán có tác...

Thông lệ kế toán là gì? Thông lệ kế toán có tác dụng gì?

640
Thông lệ kế toán là gì? Thông lệ kế toán có tác dụng gì?

Thông lệ kế toán (tiếng Anh là Accounting Practice) của một công ty đề cập đến phương pháp mà chính sách kế toán của công ty được thực hiện và tuân thủ theo thói quen. Việc này thường được thực hiện bởi một kế toán viên, kiểm toán viên hoặc một nhóm các chuyên gia kế toán.

Thông lệ kế toán là gì? Thông lệ kế toán có tác dụng gì?

Thông lệ kế toán là gì?

Thông lệ kế toán trong tiếng Anh là Accounting Practice. Thông lệ kế toán là các ứng xử thường ngày trong đó các hoạt động tài chính hàng ngày của một thực thể kinh doanh được thu thập và ghi lại.

Thông lệ kế toán của một công ty đề cập đến phương pháp mà chính sách kế toán của công ty được thực hiện và tuân thủ theo thói quen, việc này thường được thực hiện bởi một kế toán viên, kiểm toán viên hoặc một nhóm các chuyên gia kế toán.

Thông lệ kế toán có tác dụng gì?

Một thông lệ kế toán được dự định để thực thi các hướng dẫn và chính sách kế toán của một công ty. Nó được biểu hiện bằng việc ghi lại dữ liệu tài chính hàng ngày, điều này rất quan trọng đối với việc đánh giá và giám sát các hoạt động kinh tế của công ty. Thông lệ kế toán đề cập đến việc áp dụng bình thường, thực tế các chính sách kế toán hoặc kiểm toán xảy ra trong một doanh nghiệp.

Ở cấp độ sâu hơn, để duy trì tính cạnh tranh trong khi tuân thủ các tiêu chuẩn nhất định về hành vi kinh doanh, thông lệ kế toán sẽ thực hiện các hệ thống kế toán. Các hệ thống này giúp thu thập, lưu trữ và xử lí dữ liệu tài chính và kế toán được sử dụng bởi những người ra quyết định trong toàn tổ chức.

Khi thế giới hiện hữu và kĩ thuật số đang ngày càng phát triển, các hệ thống thông tin kế toán nói chung là các phương pháp dựa trên máy tính để theo dõi các hoạt động kế toán bổ sung cho các công nghệ quản lí thông tin và công nghệ khác trên toàn doanh nghiệp.

Yếu tố quan trọng với báo cáo tài chính

Thông lệ kế toán và các hệ thống liên quan tạo ra các báo cáo tài chính có thể được sử dụng nội bộ bởi ban quản lí hoặc các bên ngoài doanh nghiệp bao gồm các nhà đầu tư, chủ nợ và cơ quan thuế. Hệ thống thông tin kế toán, khi được kết hợp với thông lệ kế toán, được thiết kế để hỗ trợ tất cả các chức năng và hoạt động kế toán bao gồm kiểm toán, kế toán tài chính và báo cáo, kế toán quản trị và thuế.

Xem thêm

Quy định về mức xử phạt khi quyết toán thuế TNCN muộn

Tải về mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2020

Tải về mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN mới nhất 2020