Mẫu tờ khai thuế Tải về mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc và giảm...

Tải về mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc và giảm trừ gia cảnh

2124

Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc và giảm trừ gia cảnh theo quy định mới nhất.

Tờ khai đăng ký người phụ thuộc và giảm trừ gia cảnh là gì?

Tờ khai đăng ký người phụ thuộc được sử dụng khi người lao động cần làm thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh khi có người phụ thuộc. Chỉ có người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 09 triệu đồng/tháng trở lên thì mới phải khai người phụ thuộc. Đối với mỗi người phụ thuộc. Người nộp thuế được giảm trừ gia cảnh mức 3,6 triệu đồng/tháng.

Những đối tượng nào được coi là người phụ thuộc?

Hiện nay, theo điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Người phụ thuộc bao gồm những đối tượng sau:

– Con gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể:

  • Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng);
  • Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động;
  • Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài. Tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 01 triệu đồng;

– Vợ hoặc chồng; cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế và đáp ứng được những điều kiện do luật định như bị khuyết tật hoặc có thu nhập dưới 01 triệu/tháng…

Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công là mẫu số 20-ĐKT-TCT. Ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Ngoài tờ khai, người nộp thuế phải có hồ sơ chứng minh và đăng ký người phụ thuộc.

Mời bạn đọc tải về mẫu Tờ khai đăng ký người phụ thuộc và giảm trừ gia cảnh TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về ngay mẫu báo cáo số liệu người lao động bị ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid – 19

Tải về mẫu Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành

Tải về miễn phí mẫu Giấy biên nhận tiền đầy đủ nhất