Kinh nghiệm Những công việc kế toán cần hoàn thành trong tháng 5/2020

Những công việc kế toán cần hoàn thành trong tháng 5/2020

672
SSUCv3H4sIAAAAAAAEAH1TTW/jIBC9r7T/IeIctnwZTI89VKq0h72vehgMTlFsUxncVVXlvy+O7YZWUS4W82bezDz8+Pj5Y7dDBqJv0P3uY45y7LtuimmE5MOQYbJfcWd9CqOHbgZn7HTOoJggTdHFucUKNZDcIdcu4Mrf5vxd4t2WOCczI6fQwxT94GK8e/QDDI1D+6ImTmau+ePCa+fQljjtb/bznfXDId79hsH2MB7jtZZPgw1hvLRcDs+bcji4oXm/SJmJL1NKbowpNMdSU059GUD5Z9fnTxy1IYXOwzciJVSyX/mr1DWSHR30Mfne3RxI5TUydNC/3+JJw3TFrcKsrhkWpNLYEK6xZUrbmlPKjb00Xg6nwgWj6xwsLlhnoMxgLSiDKZcUC9XW2IDjuGoUo4ZL0hK27YCIpUxVbYVrLgUWupUYWsEwkYwpQoV0qj3PX0Sh4798/X1pujdvXShimKwPhf/eQgPdTODF2q+jb7I/ClpIL24svZwfQ+gLYAjpLHO9P2Sz2eeQcioElVwyqRirtBJoeyDZJN6Wu3o7M4RupAFOcG1JnTVbgkGDxsrUqrLSifwrsubTf+OodHKoAwAA

Vào đầu tháng, thời điểm mà kế toán viên cần phải xác định được những đầu công việc mà mình phải nhanh chóng hoàn thành. Vậy trong tháng 5/2020, các công việc kế toán viên cần phải làm bao gồm những gì?

Công việc kế toán cần hoàn thành trong tháng 5/2020

Nộp hồ sơ kê khai của quý I năm 2020

Đối với thời hạn chậm nhất để nộp hồ sơ kê khai của quý I năm 2020: 04/04/2020. Được quy định trong Điểm b khoản 3 Điều 10 và khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC.

Nội dung cụ thể. Kế toán viên phải nộp tờ khai thuế TNCN và tờ khai thuế GTGT của doanh nghiệp. Theo đúng như quy định, thời hạn để nộp khai của quý sẽ chậm nhất vào ngày thứ 30 của tháng tiếp theo khi phát sinh nghĩa vụ thuế.

Như vậy, thời gian nộp thuế đáng lẽ ra phải chậm nhất ngày 30/4/2020. Tuy nhiên, thời điểm này lại trùng ngày nghỉ lễ. Vì vậy thời hạn nộp sẽ được lùi lại vào ngày 4/5/2020.

Nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Quý I năm 2020

Theo như quy định trong Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC. Thời hạn để nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ở trong doanh nghiệp chậm nhất vào ngày 30 của tháng tiếp theo khi phát sinh nghĩa vụ thuế. Cũng vì lí do trùng với ngày lễ 20/4 nên thời hạn sẽ được lùi vào ngày 4/5/2020.

Thông báo tình hình biến động lao động của doanh nghiệp

Thời gian của việc thông báo tình hình biến động lao động của doanh nghiệp cần phải thực hiện trước ngày 03/05/2020. Vấn đề này đã được quy định ở trong Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

Công việc cụ thể như sau:

  • Hàng tháng, trước ngày mùng 3. Các doanh nghiệp cần phải thông báo tình hình biến động lao động của mình đến trung tâm dịch vụ việc làm. Nơi đặt trụ sở làm việc.
  • Nhưng nếu như trong trường hợp tháng 4/2020. Doanh nghiệp không có bất cứ thay đổi gì về lao động. Doanh nghiệp sẽ không cần phải thực hiện việc thông báo này.

Nộp tờ khai thuế TNCN của tháng 4/2020

50

Thời hạn chậm nhất để nộp tờ khai thuế TNCN của tháng 4/2020: Ngày 20/5/2020. Được quy định trong Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Đối với trường hợp mà doanh nghiệp không có phát sinh nghiệp vụ khấu trừ thuế TNCN. Doanh nghiệp sẽ không cần phải nộp tờ khai này.

Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 4/2020

Thời hạn chậm nhất để nộp tờ khai thuế GTGT của tháng 4/2020: Ngày 20/5/2020. Căn cứ dựa trong Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Nộp BC tình hình sử dụng hóa đơn của tháng 4/2020

Thời hạn cuối cùng: 20/5/2020. Quy định trong khổ thứ 2 Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Thời hạn này sẽ áp dụng đối với các doanh nghiệp nộp BC tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. Cụ thể:

  • Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in hoặc tự đặt in. Những doanh nghiệp này đã có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự đặt in.
  • Doanh nghiệp mua hóa đơn của cơ quan thuế và thuộc vào nhóm rủi ro cao về thuế.

Trích nộp tiền Bảo hiểm bắt buộc của tháng 5

Thời hạn cuối để trích Bảo hiểm bắt buộc của tháng 5/2020: Ngày 31/5/2020. Được quy định trong Khoản 1 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Trích nộp phí Công đoàn doanh nghiệp tháng 5/2020

Thời hạn cuối cùng nộp phí Công đoàn cho doanh nghiệp vào ngày 31/5/2020. Được quy định trong Điều 5, Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP.

Lưu ý

Do ảnh hưởng của Covid-19 nên doanh nghiệp sẽ được lùi đóng phí Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 đến ngày 30/6/2020. Nếu trong trường hợp mà sau thời điểm tháng 6. Nếu dịch Covid-19 không có dấu hiệu thuyên giảm. Doanh nghiệp sẽ được lùi đến 31/12/2020.

Đối với những đối tượng được áp dụng quy định lùi lịch nộp. Phải là các doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Xem thêm:

Kế toán trưởng và kế toán tổng hợp khác nhau như thế nào?

Hiểu rõ mối quan hệ mật thiết giữa Tài khoản kế toán và bảng cân đối kế toán

Hướng dẫn chi tiết kế toán giá thành trong công ty vận tải