Nghiệp Vụ old Lùi thời hạn nộp thuế, thuê đất 5 tháng theo Nghị định...

Lùi thời hạn nộp thuế, thuê đất 5 tháng theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

445

Trong Nghị định 41/2020/NĐ-CP đã quy định về thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp sẽ được gia hạn trong vòng 5 tháng. Để biết thêm các thông tin chi tiết, hãy theo dõi bài viết này!

Lùi thời hạn nộp thuế, thuê đất 5 tháng trong Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Gian hạn đối với nộp thuế giá trị gia tăng

Đối với các đối tượng kê khai theo tháng, các doanh nghiệp có thể theo dõi cụ thể như sau:

 • Đối với kỳ tính thuế gia hạn của tháng 3/2020, hạn cũ quy định ngày 20/4/2020.
 • Đối với kỳ tính thuế gia hạn của tháng 4/2020, hạn cũ quy định ngày 20/5/2020.
 • Đối với kỳ tính thuế gia hạn của tháng 5/2020, hạn cũ quy định ngày 20/6/2020.
 • Đối với kỳ tính thuế gia hạn của tháng 6 /2020, hạn cũ quy định ngày 20/7/2020.

Đối với các đối tượng kê khai theo quý, các doanh nghiệp có thể theo dõi cụ thể như sau:

 • Đối với kỳ tính thuế gia hạn của quý 1/2020, hạn cũ quy định ngày 30/4/2020.
 • Đối với kỳ tính thuế gia hạn của quý 2/2020, hạn cũ quy định ngày 30/7/2020.

Đối với tất cả các hạn nộp trên, theo như trong Nghị định 41/2020/NĐ-CP. Tất cả các doanh nghiệp đều sẽ được lùi 5 tháng.

Thời hạn nộp thuế GTGT của tháng, quý được gia hạn

 • Đối với kỳ tính thuế GTGT tháng 3/2020. Thời hạn nộp chậm nhất vào ngày 20/9/2020.
 • Đối với kỳ tính thuế GTGT tháng 4/2020. Thời hạn nộp chậm nhất vào ngày 20/10/2020.
 • Đối với kỳ tính thuế GTGT tháng 5/2020. Thời hạn nộp chậm nhất vào ngày 20/11/2020.
 • Đối với kỳ tính thuế GTGT tháng 6/2020. Thời hạn nộp chậm nhất vào ngày 20/12/2020.
 • Đối với kỳ tính thuế GTGT của quý 1/2020. Thời hạn nộp chậm nhất vào ngày 30/9/2020.
 • Đối với kỳ tính thuế GTGT của quý 2/2020. Thời hạn nộp chậm nhất vào ngày 31/12/2020.

Gia hạn nộp thuế TNDN trong Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Thông tin cụ thể về gia hạn nộp thuế TNDN trong Nghị định 41/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

 • Đối với số thuế TNDN mà doanh nghiệp sẽ phải nộp được tính theo kỳ quyết toán cũ của năm 2019. Thời hạn cũ được quy định chậm nhất vào ngày 30/3/2020.
 • Toàn bộ mức thuế TNDN mà doanh nghiệp phải tạm nộp trong quý I năm 2020. Hạn cũ được quy định chậm nhất vào ngày 30/04/2020.
 • Toàn bộ số thuế TNDN mà doanh nghiệp phải tạm nộp trong quý II năm 2020. Thời hạn cũ yêu cầu chậm nhất vào ngày 30/7/2020

Nhưng đến khi Nghị định 41/2020 được ban hành, toàn bộ thời gian nộp thuế này sẽ được lùi lại 5 tháng.

Gia hạn cho đối tượng hộ gia đình và cá nhân

Lùi thời hạn nộp thuế, thuê đất 5 tháng trong Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh sẽ được gia hạn nộp thuế chậm nhất vào ngày 31/12/2020. Áp dụng đối với những thuế GTGT, thuế TNCN, với số tiền thuế phát sinh cần phải nộp trong năm 2020.  Nhưng phải nằm trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh được gia hạn thuế.

Gia hạn tiền thuê đất 5 tháng trong Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Đối với các mức gia hạn tiền thuê đất được quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 41/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

 • Các khoản tiền thuê đất phải nộp đầu kỳ năm 2020 của các công ty, hộ gia đình, cá nhân. Thuộc vào đối tượng được gia hạn thời gian nộp thuế và đang được nhà nước cho thuê đất. Những đối tượng này sẽ được gia hạn tiền thuê đất trong vòng 5 tháng
 • Quy định này sẽ được áp dụng đối với tất cả những đối tượng hộ kinh doanh, cá nhân, tổ chức hay hộ gia đình. Có nhiều hợp đồng thuê đất đối với Nhà nước và còn có nhiều hoạt động kinh doanh.

Hướng dẫn chuẩn thủ tục gia hạn

Để có thể được gia hạn, các doanh nghiệp sẽ làm theo các bước sau đây:

 • Bước 1. Giấy đề nghị gia hạn
 • Bước 2. Gửi giấy đề nghị gia hạn

Doanh nghiệp sẽ gửi giấy gia hạn này đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

Thời điểm nộp giấy gia hạn:

 • Doanh nghiệp sẽ nộp giấy gia hạn này lên cơ quan Thuế cùng lúc với thời điểm nộp hồ sơ kê khai thuế theo tháng hoặc theo quý
 • Nếu như doanh nghiệp không nộp hai loại hồ sơ này với nhau. Hạn nộp của tờ đề nghị gia hạn chậm nhất vào ngày 30/7/2020
 • Trường hợp doanh nghiệp nộp tờ yêu cầu gia hạn sau ngày 30/7/2020 sẽ không được gia hạn nộp.

Theo Tạp chí Tài Chính

Xem thêm:

Chi tiền trang phục có được khấu trừ khi tính thuế?

Xử lý kỷ luật nhân viên cần lưu ý những vấn đề gì?

Cách giải quyết các tình huống Thuế thường gặp trong doanh nghiệp