Kế toán cho giám đốc old Tổng hợp những nguyên tắc kế toán cơ bản và quan trọng...

Tổng hợp những nguyên tắc kế toán cơ bản và quan trọng cần ghi nhớ

956

Dân kế toán thì phải biết đến những nguyên tắc kế toán cơ bản nhất. Sau đó mới có thể có thể là tốt công việc của mình.

Tổng hợp những nguyên tắc kế toán cơ bản và quan trọng cần ghi nhớ

Nguyên tắc kế toán là gì?

Để biết được có những nguyên tắc kế toán cơ bản nào thì hãy tìm hiểu khái niệm về nó trước. Cùng làm rõ khái niệm nguyên tắc kế toán là gì sau đó tìm hiểu sâu hơn về các nguyên tắc. Từ nguyên tắc cơ bản đến nguyên tắc quan trọng của kế toán nhé.

Vậy nguyên tắc kế toán là gì? Nguyên tắc kế toán chính là những chuẩn mực, quy ước, chỉ dẫn, hướng dẫn cơ bản nhất. Mà các tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện xuyên suốt. 

Trong quá trình thực hiện các công việc kế toán và lập các báo cáo tài chính. Nhằm mục đích bảo đảm độ tin cậy thông tin tài chính kế toán cung cấp cho nhiều đối tượng.

Tổng quan các nguyên tắc kế toán cơ bản và quan trọng

Tổng hợp những nguyên tắc kế toán cơ bản và quan trọng cần ghi nhớ

Nguyên tắc khách quan

Các báo cáo tài chính, tài liệu của một tổ chức dựa trên bằng chứng vững chắc, khách quan. Mục đích nguyên tắc này là giữ cho việc quản lý và bộ phận kế toán của một doanh nghiệp. Giữ hoàn toàn độc lập, khách quan khi đưa ra các báo cáo tài chính.

Chẳng hạn nếu như quản lý tin rằng công ty có thể sớm nhận được một khoản tiền lớn từ 1 vụ kiện. Công ty có thể ghi nhận trước, dù bằng chứng kết quả như vậy có thể không xảy ra. Một quan điểm khách quan hơn sẽ phải chờ đợi thêm thông tin đáng tin cậy hơn mới ghi nhận.

Điều trên xảy ra khi các nhà quản lý có cổ phần trong công ty. Họ thật sự muốn làm cho báo cáo tài chính đẹp hơn trong mắt các nhà đầu tư.

Nguyên tắc cơ sở dồn tích

Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả. Hay nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh. Không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền.

Báo cáo tài chính lập trên cơ sở dồn tích phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Nguyên tắc công khai

Đối với nguyên tắc này đòi hỏi báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải rõ ràng. Phải dễ hiểu và phải bao gồm đầy đủ các thông tin liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp. Những báo cáo này cần phải được trình bày công khai cho tất cả những người sử dụng.

Thực thể kinh doanh

Thực kể kinh doanh là bất kỳ một đơn vị kinh tế nào nắm trong tay các tiềm lực. Và tiến hành các hoạt động kinh doanh cần phải ghi chép, tổng hợp báo cáo.

Thước đo tiền tệ

Là đơn vị đồng nhất trong việc tính toán, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Kế toán chỉ phản ánh những gì biểu hiện được bằng tiền. Tiền sẽ được sử dụng như một đơn vị đo lường cơ bản trong các báo cáo tài chính.

Kỳ kế toán

Kỳ kế toán là những khoản thời gian nhất định mà trong đó các báo cáo tài chính được lập. Để thuận lợi cho việc so sánh, thời gian của các kỳ kế toán thường dài như nhau. (tháng, quý và năm)

Nguyên tắc thận trọng

Cuối cùng là nguyên tắc thận trọng. Nội dung thận trọng là việc phải xem xét, cân nhắc, có những phán đoán cần thiết. Để lập các ước tính kế toán trong các điều kiện không chắc chắn. Nguyên tắc thận trọng trong yêu cầu việc ghi tăng vốn CSH chỉ được thực hiện khi có bằng chứng. Lưu ý bằng chứng cần phải chắc chắn.

Còn đối với việc ghi giảm vốn CSH phải được ghi nhận. Từ khi có chứng cứ về khả năng có thể xảy ra.

Trên đây đa tổng hợp tất cả những thông tin về những nguyên tắc kế toán cơ bản. Nếu như bạn đang tìm hiểu về các nguyên tắc kế toán bạn có thể tham khảo thêm. Tham khảo để hiểu rõ hơn về những nguyên tắc trong ngành nghề kế toán. Khi hiểu rõ bạn sẽ làm việc rất thuận lợi và nhanh chóng, ít rủi ro.

Xem thêm

Chi phí là gì? Điều kiện ghi nhận chi phí trong đơn vị kế toán?

Đặc điểm và những đối tượng phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Thu nhập là gì? Điều kiện ghi nhận thu nhập trong đơn vị kế toán?