Kinh nghiệm Covid -19: Doanh nghiệp được phép nợ lương không quá 1 tháng

Covid -19: Doanh nghiệp được phép nợ lương không quá 1 tháng

248

Với tình hình dịch Covid -19 hiện nay, Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn khống chế được dịch bệnh. Nhiều doanh nghiệp bị giảm sút hiệu quả kinh doanh. Tuy vẫn chưa đến mức đóng cửa và cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc. Nhưng doanh thu của công ty sẽ ảnh hưởng đến vấn đề trả lương cho nhân viên. Vậy khi doanh nghiệp nợ tiền lương hoặc trả chậm, có bị phạt hay không?

Tìm hiểu về nguyên tắc trả lương đối với người lao động

Dịch Covid -19: Doanh nghiệp nợ lương nhân viên có bị phạt không?

Đối với nguyên tắc trả lương cho người lao động, đã được quy định ở trong Điều 96 Bộ luật Lao động năm 2012 . Cụ thể như sau:

  • Người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động đúng hạn, trả trực tiếp và đầy đủ lương
  • Đối với những trường hợp đặc biệt mà doanh nghiệp không thể trả được lương cho người lao động đúng hạn. Doanh nghiệp sẽ chỉ được trả lương cho người lao động chậm không quá 1 tháng. Bên cạnh đó, tại thời điểm trả lương chậm cho người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải trả cho người lao động một khoản tiền bù. Khoản tiền bù này ít nhất phải bằng mức lãi suất 1 tháng trong tiền gửi ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trong đúng thời điểm trả lương.

Ở trong Quy định Điều 24 Nghị định 05/2015/NĐ-CP cũng đã đề cập thêm về vấn đề trả lương chậm ở trong các doanh nghiệp như sau:

Khi người sử dụng gặp phải vấn đề trong kinh doanh, như lũ lụt, hỏa hoạn, thiên tai hoặc một lý do bất khả kháng nào đó. Người sử dụng lao động đã tìm mọi cách để khắc phục trả lương đúng hạn nhưng không được. Trong trường hợp này, người lao động sẽ được trả lương chậm 1 tháng.

Quy định về khoản bù khi trả lương chậm

Khoản tiền mà doanh nghiệp phải trả thêm cho người lao động khi thanh toán lương chậm. Khoản tiền này được quy định cụ thể như sau:

  • Trường hợp doanh nghiệp trả lương chậm trong vòng 15 ngày. Khi trả lương, sẽ không cần trả thêm khoản bù
  • Trường hợp trả chậm trên 15 ngày. Doanh người sử dụng lao động sẽ phải trả cho người lao động một khoản tiền bù. Khoản tiền bù này ít nhất phải bằng mức lãi suất 1 tháng trong tiền gửi ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trong đúng thời điểm trả lương cho người lao động.

Như vậy, để có thể hỗ trợ các doanh nghiệp khi gặp khó khăn. Doanh nghiệp chỉ được phép nợ lương của người lao động ít nhất 1 tháng. Và khi trả cần có thêm khoản tiền đền bù cho người lao động.

Dịch Covid -19 có được liệt kê vào lý do bất khả kháng hay không?

Trong nguyên tắc trả lương được quy định ở trong Điều 96 Bộ luật Lao động 2012, không quy định rõ những trường hợp nào thuộc lí do bất khả kháng. Nhưng ở hợp đồng lao động, khoản đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Trong khoản này có ghi những lý do bất khả kháng. Những lý do bất khả kháng bao gồm:

  • Do địch họa hoặc do dich bệnh. Dịch Covid -19 thuộc vào khoản dịch bệnh
  • Công ty thực thi di dời hoặc thay đổi địa điểm sản xuất cũ. Thực hiện theo yêu cầu của cơ quan có Thẩm quyền quy định.

Dịch Covid -19: Doanh nghiệp nợ lương nhân viên có bị phạt không?

Định nghĩa về bất khả kháng cũng đã được quy định ở trong khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015. Cụ thể như sau:

Những sự kiện bất khả kháng là những sự kiện xảy ra khách quan, đột ngột. Mà con người không thể lường trước được. Mặc dù đã cố gắng khắc phục bằng mọi cách, trong phạm vi và trong khả năng cho phép nhưng không thể khống chế lại được.

Kết luận, Dịch Covid -19 sẽ được liệt kê vào lý do bất khả kháng. Như vậy, trong trường hợp doanh nghiệp đang gặp phải khó khăn về doanh thu. Không đủ tiền để trả lương cho nhân viên đúng ngày quy định trong hợp đồng. Doanh nghiệp sẽ được phép nợ lương nhân viên không quá 1 tháng. Sau khi trả lương cho nhân viên, doanh nghiệp cần phải trả kèm một khoản tiền đền bù cho người lao động như đã quy định ở trên. Trường hợp này, khi nợ lương nhân viên 1 tháng, doanh nghiệp sẽ không bị phạt hành chính.

Xem thêm:

Bảo hiểm thất nghiệp 2020: Làm thế nào để được hưởng nhanh nhất?

Bảo hiểm y tế số 4: Mức hưởng và đối tượng được hưởng

Đóng BHXH tự nguyện trong bao lâu thì được nhận lương hưu?