Kinh nghiệm Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần/chứng khoán có phải đóng thuế...

Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần/chứng khoán có phải đóng thuế TNCN không?

410

Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần/chứng khoán có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Đây là câu hỏi đang được nhiều người đặt ra. Để hiểu rõ hơn mời bạn đọc bài viết sau đây.

Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần/chứng khoán có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Những nguyên tắc khai thuế khi chuyển nhượng cổ phần

Khi muốn chuyển nhượng cổ phần chúng ta cần phải tuân thủ những nguyên tắc khai thuế như sau: Theo quy định tại điểm a khoản 5 điều 16 Thông tư 156/2013/TT – BTC.

  • Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán không phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại. Đây nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký. Công ty quản lý quỹ nơi cá nhân ủy thác quản lý danh mục đầu tư khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 điều này.
  • Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không thông qua hệ thống giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán:

+ Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tập trung tại trung tâm lưu ký chứng khoán không khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký chứng khoán khấu trừ thuế và khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 điều này.

+ Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty cổ phần chưa là công ty đại chúng. Nhưng tổ chức phát hành chứng khoán ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông không khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Công ty chứng khoán được ủy quyền quản lý danh sách cổ đông khấu trừ thuế và khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 điều này.

  • Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không thuộc trường hợp nêu tại a.I, a.II khoản này khai thuế theo từng lần phát sinh.

Cách tính thuế thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng cổ phần

Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần/chứng khoán có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Cách tính thuế TNCN khi chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần được tính rõ ràng cụ thể. Căn cứ theo Điều 16. Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

  • Thu nhập tính thuế:

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

  • Thuế suất và cách tính thuế:

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

Cách tính thuế:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần x Thuế suất 0,1%.

  • Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần/chứng khoán là rất quan trọng. Vậy nên chúng ta cần phải đọc kỹ hướng dẫn. Ngoài ra, đọc kỹ các điều luật và quy định để tính chính xác. Không bị nhầm lẫn. Nhất là công ty cổ phần sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến tổn thất của công ty nếu như các con số chênh lệch.
  • Áp dụng cách tính thuế thu nhập cá nhân bên trên sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được nhanh chóng vấn đề khi tính thuế. Sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Kèm theo đó đọc kỹ các điều lệ. Tham khảo thêm các thông tư. Và quyết định được ban hành mới nhất để nắm bắt được thông tin chính xác.

Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, chứng khoán có bắt buộc đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Thường thì các trường hợp nếu như không thuộc diện ngoại lệ đều phải tuân thủ theo quy định là đóng thuế thu nhập cá nhân. Mặc dù không bắt buộc 100%. Tuy nhiên vì tất cả mọi loại thuế đều có những khoản mục ngoại trừ riêng. Vậy nên đối với những trường hợp không bắt buộc thì sẽ được miễn giảm.

Chúng ta khi đứng trước việc đóng thuế thu nhập cá nhân cho bất cứ trường hợp nào cũng nên tuân thủ theo đúng luật. Không được né tránh. Nếu như đúng với từng trường hợp được miễn giảm thì chúng ta sẽ được các cơ quan chức năng thuế xem xét kỹ lưỡng. Vì nó sẽ mang đến quyền lợi cho tất cả người dân. Và không để thiệt thòi.

Trên đây là tất cả thông tin và giải đáp về vấn đề thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần/chứng khoán có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không. Phần nào đã có được đáp án cụ thể mọi người có thể tham khảo thêm nhé.

Xem thêm

Các cách tính lương cho người lao động trong doanh nghiệp

Quy trình bàn giao sổ sách nội bộ của công ty sản xuất

Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 02 – Inventories (Hàng tồn kho)