Nổi bật 1 Lộ trình áp dụng IFRS ở Việt Nam: Những mốc thời gian...

Lộ trình áp dụng IFRS ở Việt Nam: Những mốc thời gian cần lưu ý

491

Hiện nay, trên thế giới đã có khoảng 119 quốc gia và vùng lãnh thổ quy định bắt buộc sử dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS). Sắp tới, Việt Nam sẽ cam kết áp dụng và triển khai IFRS. Bài viết dưới đây, Ketoan.vn sẽ cung cấp cho bạn những mốc thời gian cần lưu ý trong lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam.

lộ trình áp dụng ifrs

1. IFRS là gì? Lợi ích khi áp dụng IFRS

Khái niệm IFRS chắc hẳn còn mới lạ đối với một số người làm kế toán. IFRS là chuẩn mực kế toán chung, để giúp các báo cáo tài chính của các công ty khác nhau có thể so sánh và đáng tin cậy trên phạm vi toàn cầu. IFRS được ban hành và dần dần phát triển bởi International Accounting Standards Board (IASB) – Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế, trước đây là International Accounting Standard (IAS).

Việc áp dụng IFRS sẽ giúp các doanh nghiệp và tổ chức trên toàn thế giới áp dụng các nguyên tắc thống nhất trong việc lập báo cáo tài chính. Nhờ vậy, sẽ làm tăng tính minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả cho thị trường tài chính, giúp cho nền kinh tế toán cầu được tăng trưởng và ổn định.

2. Lộ trình áp dụng IFRS ở Việt Nam

Theo thông tin từ Vụ Chế độ Kế toán – Kiểm toán, Bộ Tài Chính đang triển khai Chiến lược Kế toán – Kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách nhất đó là sớm phát triển và hoàn thiện để áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Hiện tại, Bộ tài chính đang xây dựng đề án đưa IFRS vào Việt Nam và cập nhật, ban hành mới chuẩn mực kế toán Việt Nam – VAS.

Lộ trình áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế dự kiến bao gồm các giai đoạn sau:

2.1. Giai đoạn 2017-2018

Trong giai đoạn này, Bộ Tài Chính thực hiện:

 • Tổ chức các hội thảo, hoạt động nghiên cứu và lấy ý kiến từ các chuyên gia, doanh nghiệp, trường đại học, đào tạo nghề về các nội dung trong dự thảo VAS/VFRS và IFRS.
 • Tiến hành công tác đào tạo, dịch các tài liệu liên quan đến IFRS
 • Khảo sát việc áp dụng IFRS tại các đơn vị có lợi ích công chúng
 • Đánh giá tác động của việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế: cụ thể là sự khác biệt về cơ chế tài chính của Việt Nam và thế giới.
 • Áp dụng thí điểm IFRS tại một số đơn vị.

2.2. Giai đoạn 2018-2020

Giai đoạn này, Bộ sẽ lựa chọn một số chuẩn mực (khoảng 10-20 IFRS) đơn giản và phù hợp với điều kiện hiện tại của Việt Nam. Sau đó công bố áp dụng, tuân thủ đối với các đơn vị có lợi ích công chúng từ năm 2020. Bên cạnh đó, Bộ cũng xây dựng tài liệu hướng dẫn áp dụng IFRS và tiếp tục tuyên truyền, quảng bá, đào tạo IFRS cho các doanh nghiệp, công ty, trường đại học.

2.3. Giai đoạn 2020-2023

Trong giai đoạn này, các công việc dự kiến thực hiện là

 • Tiếp tục công bố và tuân thủ thêm một số chuẩn mực (dự kiến khoảng 30 chuẩn mực).
 • Khuyến khích các đơn vị có đủ điều kiện và mong muốn lập và trình bày báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc tế.
 • Tiếp tục xây dựng, hướng dẫn áp dụng IFRS rộng rãi.
 • Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai áp dụng và các trường đại học trong việc đào tạo kiến thức về IFRS.

2.4. Giai đoạn 2023-2025

 • Công bố hoàn toàn tuân thủ Chuẩn mực kế toán quốc tế
 • Tiếp tục công tác hỗ trợ các doanh nghiệp và các trường đại học xây dựng
 • Hoàn chỉnh bộ hướng dẫn áp dụng IFRS
 • Sửa đổi, bổ sung cập nhật theo sự thay đổi của IFRS quốc tế.
 • Dịch IFRS từ bản tiếng Anh sang tiếng Việt làm căn cứ thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi đối tượng nghiên cứu, áp dụng.

Việc áp dụng IFRS ở Việt Nam là một quá trình tương đối dài, cần phải chuẩn bị và không ít khó khăn, trở ngại đối với chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp cũng như những người làm nghề kế toán, kiểm toán. Chính vì thế, chúng ta phải có ý thức cập nhật các thông tin mới để góp phần triển khai thành công hệ thống lập và trình bày BCTC theo chuẩn mực quốc tế.

Xem thêm các bài viết tại

Chuẩn mực kế toán quốc tế là gì? Có những chuẩn mực kế toán quốc tế nào?

Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 02 – Inventories (Hàng tồn kho)

Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 01 – Presentation of Financial Statements (Trình bày Báo cáo tài chính)