Cách sử dụng hàm WEEKDAY để tìm thứ trong tuần của một ngày

Đăng bởi Nguyễn Tiến Huy - 18/03/2020
ketoan.vn
1686 Lượt đọc

Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ giới thiệu tới bạn đọc cách sử dụng hàm WEEKDAY để tìm thứ trong tuần của một ngày trong Excel.

1. Cấu trúc hàm WEEKDAY

Cú pháp hàm: =WEEKDAY(serial_number; [return_type])

Trong đó:

 • Serial_number: đối số bắt buộc, là ngày mà bạn muốn tìm thứ trong tuần.
 • Return_type: đối số tùy chọn, là một số xác định kiểu giá trị trả về.

Lưu ý: 

 • Hàm sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! nếu serial_number có giá trị vượt quá giá trị ngày tháng
 • Hàm sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! nếu serial_number không phải dạng số hoặc ngày tháng
 • Nếu return_type bằng 1 hoặc bỏ qua thì giá trị trả về là các số từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ bảy)
 • Nếu return_type bằng 2 thì giá trị trả về là các số từ 1 (thứ hai) đến 7 (chủ nhật)
 • Nếu return_type bằng 3 thì giá trị trả về là các số từ 0 (thứ hai) đến 6 (chủ nhật)
 • Nếu return_type bằng 11 thì giá trị trả về là các số từ 1 (thứ hai) đến 7 (chủ nhật)
 • Nếu return_type bằng 12 thì giá trị trả về là các số từ 1 (thứ ba) đến 7 (thứ hai)
 • Nếu return_type bằng 13 thì giá trị trả về là các số từ 1 (thứ tư) đến 7 (thứ ba)
 • Nếu return_type bằng 14 thì giá trị trả về là các số từ 1 (thứ năm) đến 7 (thứ tư)
 • Nếu return_type bằng 15 thì giá trị trả về là các số từ 1 (thứ sáu) đến 7 (thứ năm)
 • Nếu return_type bằng 16 thì giá trị trả về là các số từ 1 (thứ bảy) đến 7 (thứ sáu)
 • Nếu return_type bằng 17 thì giá trị trả về là các số từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ bảy)

2. Cách sử dụng hàm WEEKDAY

Ví dụ ta cần tìm thứ trong tuần của ngày 17/03/2019. Áp dụng cấu trúc hàm bên trên, ta có công thức cho từng trường hợp đối số return_type như sau:

Nhìn vào kết quả ta có thể thấy với đối số return_type khác nhau thì kết quả trả về cũng sẽ là các con số khác nhau nhưng ý nghĩa thì vẫn là một. Trong trường hợp này thì kết quả ta thu được ngày 17/03/2019 sẽ là ngày Chủ nhật. Nhưng sẽ được thể hiện bằng các con số khác nhau theo từng trường hợp của return_type.

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm WEEKDAY trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Sử dụng hàm SUMPRODUCT để tính tổng các phép nhân trong Excel

Cách sử dụng hàm ODD để làm tròn đến số nguyên lẻ gần nhất trong Excel

Cách sử dụng hàm NOT và kết hợp với các hàm logic khác trong Excel

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *