Cách sử dụng hàm ODD để làm tròn đến số nguyên lẻ gần nhất trong Excel

Đăng bởi Nguyễn Tiến Huy - 15/03/2020
ketoan.vn
186 Lượt đọc

Excel cung cấp cho người dùng rất nhiều hàm để làm tròn số. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ giới thiệu đến các bạn cách sử dụng hàm ODD để làm tròn đến số nguyên lẻ gần nhất.

1. Cấu trúc hàm ODD

Cú pháp hàm: =ODD(number)

Trong đó: Number đối số bắt buộc, là giá trị cần làm tròn.

Lưu ý:

 • Nếu number không phải dạng số, hàm ODD trả về giá trị lỗi #VALUE! .
 • Không xét đến dấu của đối số number, giá trị được làm tròn ra xa số không.
 • Nếu number là số nguyên lẻ, thì không làm tròn.

2. Cách sử dụng hàm ODD

Ví dụ ta cần làm tròn những số sau đây:

 • Làm tròn 4 đến số nguyên lẻ gần nhất
 • Làm tròn 4,5 đến số nguyên lẻ gần nhất
 • Làm tròn 3,4 đến số nguyên lẻ gần nhất
 • Làm tròn -4 đến số nguyên lẻ gần nhất
 • Làm tròn -4,5 đến số nguyên lẻ gần nhất
 • Làm tròn -3,4 đến số nguyên lẻ gần nhất

Áp dụng cấu trúc hàm như trên, ta có công thức tính cho các trường hợp như sau:

 • Làm tròn 4 đến số nguyên lẻ gần nhất: =ODD(4)
 • Làm tròn 4,5 đến số nguyên lẻ gần nhất: =ODD(4,5)
 • Làm tròn 3,4 đến số nguyên lẻ gần nhất: =ODD(3,4)
 • Làm tròn -4 đến số nguyên lẻ gần nhất: =ODD(-4)
 • Làm tròn -4,5 đến số nguyên lẻ gần nhất: =ODD(-4,5)
 • Làm tròn -3,4 đến số nguyên lẻ gần nhất: =ODD(-3,4)

Nhìn vào kết quả, ta có thể thấy hàm ODD sẽ làm tròn số ra xa số 0.

 • Hàm sẽ làm tròn số 4 thành 5 chứ không phải thành 3 dù 3 và 5 đều gần 4 như nhau. Tương tự với -4 sẽ được làm tròn thành -5 chứ không phải -3.
 • Với 4,5 thì gần với 5 nhất nên sẽ được làm tròn thành 5. Tương tự với -4,5 được làm tròn thành -5.
 • Còn với 3,4 thì sẽ được hàm làm tròn thành 5 chứ không phải 3 dù 3,4 gần với 3 hơn. Do hàm sẽ làm tròn ra xa số 0 chứ không phải gần số 0. Tương tự với -3,4 sẽ được làm tròn thành -5.

Hy vọng qua bài viết trên, các bạn đã hiểu được cách sử dụng hàm ODD để làm tròn trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Cách sử dụng hàm PRODUCT để thực hiện phép tính nhân trong Excel

Cách dùng hàm EVEN để làm tròn đến số nguyên chẵn gần nhất trong Excel

Cách sử dụng hàm NOT và kết hợp với các hàm logic khác trong Excel

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *