Kinh nghiệm Đặc điểm, đối tượng và nghiệp vụ của Kế toán ngân hàng

Đặc điểm, đối tượng và nghiệp vụ của Kế toán ngân hàng

2443

Kế toán ngân hàng đã không còn xa lạ gì trong các doanh nghiệp ngân hàng Nhà nước và cả tư nhân. Đó là bởi vị trí kế toán này có vai trò vô cùng quan trọng trong các ngân hàng, đặc biệt các ngân hàng lớn.

Kế toán ngân hàng và một số nghiệp vụ liên quan đến kế toán

Khái niệm về Kế toán ngân hàng

Kế toán NH được hiểu là một bộ phận Kế toán trong ngân hàng. Cụ thể, người làm Kế toán NH sẽ có nhiệm vụ ghi chép, tổng hợp, phân loại những nghiệp vụ kinh tế có thể gây tác động lớn đến tình hình tài chính, tiền tệ của của ngân hàng trên phương diện thước đo tiền tệ.

Qua đó, kế toán viên sẽ cung cấp những thông tin, kết quả hoạt động của ngân hàng cho cấp trên. Dựa trên những thông tin mà kế toán viên cung cấp, NH sẽ sử dụng để làm căn cứ để quyết định cho các vấn đề kinh tế liên quan đến ngân hàng.

Đối với vị trí Kế toán NH, đã bao gồm cả kế toán viên tại các Tổ chức tín dụng và cả Tổ chức Ngân hàng nhà nước.

Kế toán NH có những đối tượng gì?

Có thể đánh giá vai trò của Kế toán NH vô cùng quan trọng. Nó đã trở thành công cụ không thể thiếu ở trong bất cứ một đơn vị nào. Khi mà một tổ chức kinh tế, doanh nghiệp muốn hoạt động và đem lại lợi nhuận kinh tế. Kế toán là khâu vô cùng quan trọng. Đôi khi nó đóng vai trò mấu chốt. Bởi, kế toán viên cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết và nó đều có ích cho hoạt động của các doanh nghiệp.

Đối tượng của Kế toán NH, bao gồm những đối tượng như sau:

 • Toàn bộ những tài sản ở trong ngân hàng. Những tài sản được phân loại dựa trên hình thái biểu hiện và cả hiện trạng. Nó sẽ được thể hiện dựa trên 3 cách phân loại khác nhau: vốn, tài sản sẵn có và sử dụng vốn.
 • Nguồn đã hình thành nên các tài sản và nó thể hiện được nguồn gốc của sự ra đời của tài sản ở trong ngân hàng. Nó thường được gọi với tên gọi nguồn vốn hoặc tài sản nợ.
 • Các tài sản được chu chuyển ở trong lĩnh vực ngân hàng trên toàn thế giới. Chu chuyển giữa hệ thống ngân hàng ở trong các nước, giữa các ngân hàng ở trong cùng 1 hệ thống hoặc trong một ngân hàng duy nhất. Ngoài ra, nó còn có thể vận động giữa các loại tài sản và nguồn vốn. Hoặc có có thể vận động ở trong cùng trong một loại tài sản và nguồn vốn.

Kế toán ngân hàng có nhiệm vụ gì?

Khi nhắc đến nhiệm vụ của Kế toán NH, bao gồm những nhiệm vụ như sau:

 • Khi trong ngân hàng có phát sinh ra những nghiệp vụ kinh tế. Kế toán viên cần phải tiến hành ghi chép đầy đủ, kịp thời những nhiệm vụ phát sinh này. Đảm bảo ghi chép đúng với chuẩn mực Kế toán và Luật ngân hàng.
 • Kế toán viên cần phải theo dõi, giám sát chặt chẽ. Những quá trình sử dụng tài sản của ngân hàng và khách hàng của mình.
 • Nhiệm vụ cung cấp thông tin về tình hình tài chính của ngân hàng cho những đối tượng khách hàng cần thiết
 • Bao quát những giao dịch của ngân hàng đối với khách hàng của mình. Đảm bảo các giao dịch phải diễn ra suôn sẻ. Trong trường hợp có vấn đề trục trặc cần giải quyết ngay.

Kế toán viên có những đặc điểm gì?

Kế toán ngân hàng và một số nghiệp vụ liên quan đến kế toán

Những đặc điểm nổi trội của Kế toán NH như sau:

 • Kế toán viên NH sẽ có tính giao dịch cũng như xử lý các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng. Như thanh toán hay vay vốn..
 • Kế toán viên có tính cập nhật nhanh chóng và luôn đảm bảo được tính chính xác cực kì cao độ.
 • Luôn luôn phải đối mặt xử lý một lượng hóa đơn và chứng từ vô cùng lớn và phức tạp.
 • Đảm bảo được tính tập trung và thống nhất cao trong công việc.

Kế toán NH cần có những kỹ năng gì?

 • Kế toán giao dịch: Cần có kỹ năng giao dịch, tiền gửi, thanh toán các khoản ngoại tệ cho khách hàng.
 • Kế toán tín dụng: Thu lãi và vốn của các hợp đồng tín dụng của khách hàng.
 • Kế toán tổng hợp: Kiểm tra tổng hợp về các quá trình kế toán trong NH như là Báo cáo tài chính, Báo cáo Thuế…

Xem thêm:

Quyết toán Thuế TNDN: Kinh nghiệm dành cho công ty sản xuất

Tải về mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2020

Đóng dấu giáp lai hợp đồng: Hướng dẫn đóng dấu nhanh và chuẩn nhất