Tags Luật đầu tư 2020

Tải về toàn bộ Luật đầu tư số 61/2020/QH14

Luật đầu tư số 61/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021 và thay thế Luật Đầu tư số 67/2014/QH14. Mời bạn đọc...
Đăng ký để nhận
kiến thức mới nhất
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ketoan.vn sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn về nội dung, sản phẩm và dịch vụ có liên quan của chúng tôi
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.